Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Kontakty

Okresný úrad Ilava

Sídlo úradu

Mierové námestie 81/18, Ilava, 019 01

Ing. Dana Šťastná

prednostka úradu
Telefón 042/4449016
Fax prednosta.il@minv.sk

Klientske centrum

 

Mária Gáborová

hlavný referent

Odbor živnostenského podnikania, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Telefón 0961 22 5710, 0961 22 5711

Katastrálny odbor

Telefón 042/2817244

Ing. Daniela Suchánková

Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa
Telefón 0961 22 5705

Ing. Rebeka Čechová

Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany prírody a krajiny
Telefón 0961 22 5706

Ing. Anna Grajcaríková

Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia
Telefón 0961 22 5707

Ing. Mária Horečná

Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa odpadového hospodárstva
Telefón 0961 22 5708

Centrum právnej pomoci

Telefón 0961 22 5715

Organizačný odbor

Janka Lehotská

sekretariát prednostky
Telefón 042/4449016, 096122 5741, 0905 970 148

Mária Gáborová

Supervízor

Odbor krízového riadenia

Mgr. Jaroslav Trokan

odborný radca
Telefón 042/444 9016, 0905501905, 096122 5742

Mgr. Kvetoslava Časárová

vedúca odboru
Telefón 042/444 9016, 0905260515, 096122 5743
Fax 042/444 0411

Katastrálny odbor

Ing. Milada Kotrasová

vedúca odboru
Telefón 042/2817250

  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing., Bc. Anna Uherčíková

vedúca oddelenia
Telefón 042/2817257

Ing. Zuzana Trhanová

hlavný radca
Telefón 042/2817259

Ľudmila Hujová

hl.referent
Telefón 042/281 7255, 042/281 7244

Radomíra Machačová

radca
Telefón 042/2817245

Mgr. Mária Filipeková

odborný radca
Telefón 042/2817254
Fax skilgp@skgeodesy.sk

Eva Bakičová

hlavný referent
Telefón 042/2817246

  Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Ing. Vladimíra Barišová

vedúca oddelenia
Telefón 042/2817258
Fax skilpo@skgeodesy.sk

Ing. Ivana Tomanová

samostatný radca
Telefón 042/281 7240

Bc. Erika Galbavá

odborný radca
Telefón 042/2817243

Bc. Peter Pilný

samost.radca
Telefón 042/2817255, 042/2817244

Bc. Jarmila Vanková

samost.radca
Telefón 042/2817256
Fax skiladm@skgeodesy.sk

Mgr. Miriam Roháčová

samost.radca
Telefón 042/281 7255

Ľubica Dobiašová

hl.referent
Telefón 042/2817241

Mgr. Barbora Juríčková

hlavný radca
Telefón 042/2817253

Ing. Klára Litvíková

samostatný radca
Telefón 042/281 7246

Anna Kobelová

radca
Telefón 042/2817241

Ing. Miriam Kováčová

samost.radca
Telefón 042/2817242

Mgr. Eva Pilná

odborný radca
Telefón 042/2817252

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Vít. Ondráš

vedúci odboru
Telefón 042/4442094, 0910999254, 096122 5744
Fax vit.ondras@minv.sk

Ing. Anna Grajcaríková

hlavný radca
Telefón 0961 22 5707

Ing. Rebeka Čechová

hlavný radca
Telefón 0961 22 5706

Ing. Daniela Suchánková

hlavný radca
Telefón 0961 22 5705

Ing. Mária Horečná

hlavný radca
Telefón 0961 22 5708