Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Kontakty

Telefónny zoznam

Okresný úrad Myjava

                                                                                                                

  Telefónny zoznam
  Prednosta   fax: 034/621 2362
 č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
mobil
 225  Ing. Stanislav TOMIČ   prednosta.my@minv.sk 0961 24 5750 +421 918 861 714
 
  Organizačný odbor    fax: 034/621 2362  
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
mobil
01  Alena Lukáčová   alena.lukacova2@minv.sk 0961 24 5700  
224  Ing. Martina Kovačiná  martina.kovacina@minv.sk 0961 24 5751  
 
  Odbor krízového riadenia   fax: 034/621 2362
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
mobil
 203  Ing. Igor Ondriška - ved.   igor.ondriska@minv.sk 0961 24 5752 +421 905 729 332
 203  Ing. Vladislav Tomiš   vladislav.tomis@minv.sk 0961 24 5753 +421 918 861 720
 
  Odbor starostlivosti o životné prostredie  fax: 034/621 2031
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.
mobil
 226

 Ing. Anna Lajdová - ved.

  anna.lajdova@minv.sk 0961 24 5758 +421 910 999 243
 222  RNDr. Janka Camacho   janka.camacho@minv.sk 0961 24 5756  
 222  Bc. Soňa Gabrižová   sona.gabrizova@minv.sk 0961 24 5757  
 221  Mgr. Nikola Kovárová   nikola.kovarova@minv.sk 0961 24 5755  
 
 Katastrálny odbor    fax: 034/621 2031
č.dv. titul, meno, priezvisko e-mail č. tel.  mobil
 205  Ing. Marian Both - ved.   marian.both@skgeodesy.sk 034/2817 260 +421 908 480 560
      
  Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií   
 111  Ing. Oľga Galandáková-ved.   olga.galandakova@skgeodesy.sk 034/2817 265  
 02  Ing. Eva Garajová   eva.garajova@skgeodesy.sk 0961 24 5701  
 03  Bc. Marek Pritula   marek.pritula@skgeodesy.sk 0961 24 5721  
      
  Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam   
 207  JUDr. Veronika Jaroščiaková-ved.  veronika.jarosciakova@skgeodesy.sk 034/2817 268  
207  JUDr. Jana Husárová   jana.husarova@skgeodesy.sk 034/2817 268  
 204  Zuzana Molecová   zuzana.molecova@skgeodesy.sk 034/2817 262  
 01  Bc. Danica Hrubá   danica.hruba@skgeodesy.sk 0961 24 5700   
 111  Ing. Anna Vrbová   anna.vrbova@skgeodesy.sk 034/2817 263   
 05  Nataša Fašáneková   natasa.fasanekova@skgeodesy.sk 034/2817 266  
 111  Katarína Vrbová   katarina.vrbova@skgeodesy.sk 034/2817 263  
 111  Ľudmila Boorová   ludmila.boorova@skgeodesy.sk 034/2817 263  

 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - pracovisko Myjava

 

  Odbor všeobecnej vnútornej správy - agenda priestupkov    fax: 034/621 6362
 č.dv.  titul, meno, priezvisko             e-mail    č.tel.                          mobil
 206  Ing. Ľubica Marcinová  lubica.marcinova@minv.sk   0961 24 5741  
 202  Ing. Slávka Maňáková  slavka.manakova@minv.sk   0961 24 5740  
 301  pojednávacia mestnosť     0961 24 5754