Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Kontakty

 

Prednosta

Mgr. Marián Herdel

Štefánikova 820, 02001 Púchov
Telefón +421 42 3100424

Klientske centrum

Klientske centrum

Štefánikova 820, 020 01 Púchov
Telefón 042 3100419

Bc. Simona Vrábelová - supervízor

Štefánikova 820, 020 01 Púchov
Telefón 042 3100419Pracovisko č. 1 - podateľňa, EKS – Elektronický kontraktačný systém

Štefánikova 820, 02001 Púchov
Telefón 042 / 3100 410

Pracovisko č. 2 - odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Štefánikova 820, 02001 Púchov
Telefón 042 / 3100 411

Pracovisko č. 3 - odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Štefánikova 820, 02001 Púchov
Telefón 042 / 3100 412

Pracovisko č. 5 – katastrálny odbor

Štefánikova 820, 02001 Púchov
Telefón 042 / 3100 414

Pracovisko č. 7 – pozemkový a lesný odbor

Štefánikova 820, 02001 Púchov
Telefón 042 / 3100 416, 042 / 3100 417

Pracovisko č. 8 – pozemkový a lesný odbor

Štefánikova 820, 02001 Púchov
Telefón 042 / 3100 418

Pracovisko č. 9 – supervízor, odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova 820, 02001 Púchov
Telefón 042 / 3100 419

Organizačný odbor

Zuzana Jantová

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č. dverí: 213
Telefón +421 42 3100423

Odbor krízového riadenia

Ľubomír Danišek, Mgr. - vedúci odboru

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č.d.: 220
Telefón 042/4464845, mobil: +421 905 202536

Peter Gombár, Ing.

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č.d.: 220
Telefón 042/4464845

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Iveta Kmošenová Ing. - vedúca odboru

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č.dverí: 222
Telefón 042/4326944
Fax 042/4326940

Jana Hasprová, Ing.

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č.dverí: 216
Telefón 042/4326949
Fax 042/4326940

Iveta Kopencová, Ing.

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č.dverí: 215
Telefón 042/4326947
Fax 042/4326940

Martin Cibulka, Mgr.

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č.dverí: 216
Telefón 042/4326948
Fax 042/4326940

Erika Jendrišáková, Ing.

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č. dverí: 215
Telefón 042/4326947
Fax 042/4326940

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Štefánikova 820, Púchov
Telefón 042/2817380
Fax 042/4634487

INFOLINKA - Katastrálny odbor

Telefón +421 42 2817381, +421 42 2817390


JUDr. Vladimír Svitek, vedúci odboru

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č. kancelárie: 323
Telefón 042/2817380
Fax 042/4634487

Jana Cibulková, Mgr.

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č. kancelárie:319
Telefón +421 42 2817381, +421 42 2817390
Fax 042/4634487

Alena Drusková

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č. kancelárie: 315
Telefón +421 42 2817381, +421 42 2817390
Fax 042/4634487

Martina Ďurovcová

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č. kancelárie: 230
Telefón +421 42 2817390
Fax 042/4634487

Anna Haferová Ing.

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č. kancelárie: 316
Telefón +421 42 2817381, +421 42 2817390
Fax 042/4634487

Eva Gabajová, Ing. - overovateľ GP

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č. kancelárie: 319
Telefón +421 42 2817381, +421 42 2817390
Fax 042/4634487

Gabriela Jantošová Ing.

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č. kancelárie: 316
Telefón +421 42 2817381, +421 42 2817390
Fax 042/4634487

Renata Kvasnicová

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č. kancelárie: 315
Telefón +421 42 2817381, +421 42 2817390
Fax 042/4634487

Jana Malovcová

Štefánikova 820, 02001 Púchov, Klientske centrum prac.č.: 1
Telefón 042/3100 410
Fax 042/4634487

Jana Ondrášková, Bc.

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č. kancelárie: 316
Telefón +421 42 2817381, +421 42 2817390
Fax 042/4634487

Lenka Ondrášková

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č. kancelárie: 314
Telefón +421 42 2817381
Fax +421 42 4634487

Zuzana Tučeková Ing.

Štefánikova 820, 02001 Púchov, kancelária č. 315
Telefón +421 42 2817383
Fax 042/4634487

Michaela Urbanová, Mgr. - ved. odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam

Štefánikova 820, 02001 Púchov, č. kancelárie: 342
Telefón +421 42 2817388
Fax 042/4634487

Katarína Valentová

Štefánikova 820, 02001 Púchov, kancelária č. 316
Telefón +421 42 2817381, +421 42 2817390
Fax 042/4634487

Roman Zbín, Mgr.- ved. odd. technického, dokumentácie a poskytovania informácií

Štefánikova 820, 02001 Púchov, kancelária č. 314
Telefón +421 42 2817385
Fax 042/4634487