Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Kontakty na všetky živnostenské úrady v SR

Okresný úrad Bratislava - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Bratislava - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Bratislava

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Telefón 09610/46 227

 

Okresný úrad Malacky - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Malacky - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Malacky

Záhorácka 60A, Malacky
Telefón 034 7971 236
Fax 034 772 38 54

 

Okresný úrad Pezinok - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Pezinok - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Pezinok

M.R.Štefánika 10
Telefón 033/6411142, 033/6400725
Fax 033/6411113

 

Okresný úrad Senec - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Senec - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Senec

Hurbanova 21, 903 01 Senec
Telefón 02/40 202 472

 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Bánovce nad Bebravou - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Telefón 038/760 60 01
Fax 038/760 27 44

 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Nové Mesto nad Váhom - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 2254/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 0961 24 5930
Fax 0961 24 5909

 

Okresný úrad Považská Bystrica - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Považská Bystrica - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Považská Bystrica

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica (5. poschodie)
Telefón 042/ 43 00 117
Fax 042/ 43 00 141

 

Okresný úrad Prievidza - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Prievidza - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Prievidza

Medzibriežková č.2, 971 73 Prievidza
Telefón 046/5156 272
Fax 046/5156 222

 

Okresný úrad Trenčín - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Trenčín - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Trenčín

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Telefón 032/7411 420
Fax 032/7411 316

Okresný úrad Dunajská Streda - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Dunajská Streda - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Dunajská Streda

Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
Telefón 031 5901 501
Fax 031 552 6286

 

Okresný úrad Galanta - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Galanta - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Galanta

Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
Telefón 031/788 6137, 031 788 6138
Fax 031/780 3976

 

Okresný úrad Piešťany - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Piešťany - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Piešťany

Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
Telefón +421-33-7353 344, +421-33-7353 343
Fax +421-33-7353 303

 

Okresný úrad Senica - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Senica - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Senica

Vajanského 17, 905 01 Senica
Telefón 034/ 6987 212
Fax 034/ 6513 338

 

Okresný úrad Trnava - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Trnava - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Trnava

Kollárova 8, 917 02 Trnava
Telefón 0908 808 600
Fax 033/5564 268

 

Okresný úrad Komárno - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Komárno - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Komárno

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
Telefón 0961312020
Fax 035/7701692

 

Okresný úrad Levice - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Levice - Department of Entrepreneurship acting as PSC

 

Okresný úrad Nitra - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Nitra - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Nitra

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Telefón 037/65 49 284
Fax 037/65 13 860

 

Okresný úrad Nové Zámky - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Nové Zámky - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Nové Zámky

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Telefón 035/3613102, 035/6913135
Fax 035/6913148

 

Okresný úrad Šaľa - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Šaľa - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Šaľa

Hlavná 2/1, 92701 Šaľa
Telefón 0961/34 2030
Fax 0961/34 2009

 

Okresný úrad Topoľčany - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Topoľčany - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Topoľčany

Nám. Ľ. Štúra 1738
Telefón 038/54 33 243
Fax 038/53 21 192

  

Okresný úrad Banská Bystrica - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Banská Bystrica - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Telefón +421 48 4306 212, 211, 210, 213, 214, 218, 0903 502 318
Fax +421 48 413 54 60

 

Okresný úrad Brezno - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Brezno - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Brezno

Nám. M.R. Štefánika 40
Telefón 048 6304 931
Fax 048 6304 992

 

Okresný úrad Lučenec - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Lučenec - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Lučenec

Námestie Republiky 26, 984 36 Lučenec
Telefón 0961 65 2150, 0961 65 2151
Fax 0961 65 2109

 

Okresný úrad Rimavská Sobota - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Rimavská Sobota - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Rimavská Sobota

Námestie M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón 047/5623 464
Fax 047/5621 427

 

Okresný úrad Veľký Krtíš - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Veľký Krtíš - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Veľký Krtíš

Námestie A.H.Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón 047/481 73 24
Fax 047/481 73 45

 

Okresný úrad Zvolen - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Zvolen - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Zvolen

Námestie SNP 35/48, 961 08 Zvolen
Telefón 045/5332 506
Fax 045/5331 258

 

Okresný úrad Žiar nad Hronom - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Žiar nad Hronom - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Žiar nad Hronom

Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/6781 676
Fax 045/6781 634

  

Okresný úrad Stará Ľubovňa - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Stará Ľubovňa - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Stará Ľubovňa

Nám. gen. Štefánika č.1
Telefón +421 52 43 239 31
Fax +421 52 43 248 01

 

Okresný úrad Humenné - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Humenné - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Humenné

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
Telefón 057/3100435
Fax 057/7881401

 

Okresný úrad Kežmarok - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Kežmarok - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Kežmarok

Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
Telefón 052/4261 508
Fax 052/4261 524

 

Okresný úrad Poprad - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Poprad - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
Telefón 052/7160 291
Fax 052/7725 020

 

Okresný úrad Prešov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Prešov - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Odbor živnostenského podnikania

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/708 24 30
Fax 051/772 48 70

 

Okresný úrad Bardejov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Bardejov - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Bardejov

Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov
Telefón +421 54 4710 346
Fax +421 54 4746653

 

Okresný úrad Stropkov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Stropkov - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Stropkov

Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
Telefón 054/742 4457
Fax 054/742 3790

 

Okresný úrad Svidník - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Svidník - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Svidník

Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
Telefón +421 54 7863 101
Fax +421 54 7863 299

 

Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Vranov nad Topľou - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Telefón 057/4880940
Fax 057/4422892

 

Okresný úrad Košice - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Košice - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Košice

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón +421-55-6001 160
Fax +421-55-633 67 18

 

Okresný úrad Košice-okolie - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Košice-surroundings - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Košice-okolie

Hroncova 13, 041 70 Košice
Telefón 055 6004 191
Fax 055 6325 983

 

Okresný úrad Michalovce - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Michalovce - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Michalovce

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Telefón +421 56 6280770
Fax +421 56 6280702

 

Okresný úrad Rožňava - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Rožňava - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Rožňava

Špitálska 3, 048 01 Rožňava
Telefón 058/7343579

 

Okresný úrad Spišská Nová Ves - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Spišská Nová Ves - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Spišská Nová Ves

Štefánikovo námestie 5, 05201 Spišská Nová Ves
Telefón 053/4176374
Fax 053/4176374

 

Okresný úrad Trebišov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

District Office Trebišov - Department of Entrepreneurship acting as PSC

Okresný úrad Trebišov

M.R. Štefánika 1161/184, 07526 Trebišov
Telefón 056/6714168