Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Kontakty na zamestnancov pozemkového a lesného odboru

JUDr. Oľga Bunčiaková

Reštitúcie, pozemkové úpravy, záhradkové osady
Telefón 0961 24 5981

Ing. Viera Juríková

Lesné hospodárstvo, poľovníctvo
Telefón 0961 24 5983

Ing. Peter Gula

Lesné hospodárstvo, pozemkové spoločenstvá
Telefón 0961 24 5983

Ing. Miloš Kališ

Ochrana PPF, pozemkové úpravy, BPEJ
Telefón 0961 24 5982

Ing. Vladimír Knapec

Vedúci pozemkového a lesného odboru
Telefón 0961 24 5980

Ing. Robert Kročian

Ochrana PPF
Telefón 0961 24 5982

Ing. Jarmila Mordinová

Reštitúcie, pozemkové úpravy
Telefón 0961 24 5984

Ing. Ladislav Konečník

Lesné hospodárstvo
Telefón 0961 24 5983, mobil: 0910 891 031

Ing. Zuzana Vaváková

Reštitúcie, záhradkové osady
Telefón 0961 24 5981

Ing. Monika Konečná

Reštitúcie, pozemkové úpravy
Telefón 0961 24 5984