Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. apríl 2019, Piatok
 

Kontakty

Kancelária ministra vnútra SR, odbor prevencie kriminality

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Telefón 02/48 59 22 06
Fax 02/48 59 22 09

RIADITEĽ ODBORU: Ing. Jozef Halcin

Sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Telefón 02/48 59 22 06
Fax 02/48 59 22 09

Mgr. Petra Barnová

Tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a vedúca sekretariátu RVPK
Telefón 02/48 59 22 45

Národná zástupkyňa EUCPN, Sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
Telefón 02/48 59 22 04

Adresa pre poštové zásielky

Kancelária ministra vnútra SR, odbor prevencie kriminality, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, Drieňová, 812 72 Bratislava 1

Oddelenie koordinácie projektov

JUDr. Ing. Jana Mitošinková

tajomníčka expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovanie s ľudmi
Telefón 02/4859 2207