Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Kontakty-pracovníci

Mgr. Ľubica Kováčová - riaditeľka archívu

Slovenská 40, 080 01 Prešov
Telefón 051/773 11 84
Fax 051/773 11 84

Oddelenie spracúvania archívnych dokumentov

Mgr. Anton Dopirák - vedúci oddelenia

Slovenská 40, 080 01 Prešov
Telefón 051/773 30 05

Mgr. Veronika Krempaská, archivárka - spracúvanie archívnych dokumentov

Slovenská 40, 080 01 Prešov
Telefón 051/773 30 05

Mgr. Alena Mišíková, PhD., archivárka - spracúvanie archívnych dokumentov

Slanská 31, 080 06 Prešov
Telefón 051/746 00 59

PhDr. Daniela Pellová, archivárka - spracúvanie archívnych dokumentov

Slanská 31, 080 06 Prešov
Telefón 051/746 00 58

Mgr. Kamila Marhefková, archivárka - spracúvanie archívnych dokumentov

Slanská 31, 080 06 Prešov
Telefón 051/746 00 56

Mgr. Lukáš Šimko, archivár - spracúvanie archívnych dokumentov

Slanská 31, 080 06 Prešov
Telefón 051/773 30 05

Oddelenie služieb verejnosti

PhDr. Ferdinand Uličný - vedúci oddelenia

Slanská 31, 080 06 Prešov
Telefón 051/746 00 51

Katarína Aštaryová, archivárka - správne informácie

Slovenská 40, 080 01 Prešov
Telefón 051/773 30 05

Alena Kandrová, archivárka - správne informácie

Slanská 31, 080 06 Prešov
Telefón 051/746 00 57

Slavomír Kandra, archivár - správne informácie

Slanská 31, 080 06 Prešov
Telefón 051/746 00 57

Zuzana Kolesárová, archivárka - bádateľňa

Slanská 31, 080 06 Prešov
Telefón 051/746 00 52

Adriana Vašková, archivárka - predarchívna starostlivosť, správne informácie

Slovenská 40, 080 01 Prešov
Telefón 051/773 30 05

Mgr. Petra Pavlovičová, archivárka - bádateľňa, predarchívna starostlivosť

Slanská 31, 080 06 Prešov
Telefón 051/746 00 53

Darina Kočišová, archivárka - bádateľňa, správne informácie

Slovenská 40, 080 01 Prešov
Telefón 051/773 30 05

Ing. Vladimír Chovanec - archivár, správne informácie, bádateľňa

Námestie Majstra Pavla 60-61, 054 45 Levoča
Telefón 053/451 24 86
Fax 053/451 44 11

Mgr. Roman Kredatus - archivár, predarchívna starostlivosť, správne informácie, bádateľňa

Námestie Majstra Pavla 60-61, 054 45 Levoča
Telefón 053/451 24 86
Fax 053/451 44 11

e-mail : archiv.po@minv.sk