Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Kontakty Prezídia Policajného zboru

Ministerstvo vnútra SR             Prezídium Policajného zboru                              

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 11111

Podanie urobené prostredníctvom formulára "Pošli správu" slúži na poskytovanie informácií z činnosti Policajného zboru. Vybavovanie podaní je zabezpečené v pracovných dňoch v čase od 07,30 do 15,30 h.

V naliehavých prípadoch sa obracajte na najbližší útvar Policajného zboru, prípadne využite linku tiesňového volania Policajného zboru 158.

Podanie urobené prostredníctvom formulára "Pošli správu" nie je podaním (trestné oznámenie) podľa ustanovenia § 62 zákona č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok, ani podaním podľa ustanovenia § 19 zákona č. 71/1967 Zb., Správny poriadok. Neposkytuje právne poradenstvo.

Služby Policajného zboru:

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Kontakty na Okresné riaditeľstvá PZ spolu s informáciami o stránkových dňoch a hodinách nájdete na OR PZ.