Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2019, Sobota
 

Sekcia európskych programov MV SR

Odbor operačného programu Efektívna verejná správa

Panenská 21, 812 82 Bratislava

Mgr. Samuel Arbe

riaditeľ odboru
Telefón +421 2 509 45 031

JUDr. Matúš Dubovský

Oddelenie programovania a metodiky
Telefón +421 2 509 45 037

Mgr. Slavomír Gajarský

Oddelenie finančného riadenia
Telefón +421 2 509 45 048

Ing. Gabriela Tomíková

Oddelenie kontroly na mieste
Telefón +421 2 509 45 005

Mgr. Martina Polčíková

Oddelenie monitorovania a hodnotenia
Telefón +421 2 509 45 044

Mgr. Michal Cenker, MSc., PhD.

Oddelenie implementácie projektov
Telefón +421 2 509 45 038