Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2019, streda
 

Kontakty OAFaKC

Aktuality  |  Maturity  |  Pracovné príležitosti  |  Súťaže  |  Testovanie  |  Oddelenie odborných a metodických činností  |  Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností  |  Oddelenie špecializovaných činností

Ing. Gabriela Petrúšková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411323, mobil: 0905 501 890
Fax 032/74 35 082, gabriela.petruskova3@minv.sk

Ing. Mária Vlnková

rozpočet škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ
Telefón 032/7411 337 mobil: 0918 844 596
Fax maria.vlnkova@minv.sk

Ing. Valéria Bučková

zástupkyňa vedúcej oddelenia, rozpočet zriaďovateľov škôl, dopravné
Telefón 032/7411 336, mobil: 0918 844 590
Fax valeria.buckova@minv.sk

Mgr. Gabriela Gajdošová

rozpočet zriaďovateľov škôl a škôl, ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ
Telefón 032/7411 325, mobil: 0915 496 011
Fax gabriela.gajdosova2@minv.sk

Ing. Martina Hudecová

rozpočet zriaďovateľov škôl, normatívne výdavky
Telefón 032/7411 243, mobil: 0918 844 594
Fax martina.hudecova@minv.sk

Ing. Blažena Križanová

účtovníctvo a výkazníctvo, poskytovanie dotácií
Telefón 032/7411 342, mobil: 0918 844 591
Fax blazena.krizanova@minv.sk

Mgr. Gabriela Petrovičová

rozpočet zriaďovateľov škôl, vzdelávacie poukazy, havárie
Telefón 032/7411 332, mobil: 0918 844 600
Fax gabriela.petrovicova@minv.sk

Mgr. Elena Hlúbiková

účtovníctvo a výkazníctvo, poskytovanie dotácií
Telefón 032/7411 322, 0907 735 069
Fax elena.hlubikova@minv.sk

Mgr. Alena Mazánová

rozpočet zriaďovateľov škôl, odchodné, príspevok MŠ, asistenti učiteľa
Telefón 032/7411 238, 0918 844 597
Fax alena.mazanova@minv.sk