Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Kontakty OOaMC

Mgr. Jarmila Rajnincová

vedúca oddelenia odborných a metodických činností
Telefón 032/7411 324, mobil: 0905 479 969
Fax jarmila.rajnincova@minv.sk

Ing. Gabriela Hrušovská

odborné a metodické činnosti pre stredné školy
Telefón 032/7411 335, mobil: 0907 672 203
Fax gabriela.hrusovska@minv.sk

Mgr. Tatiana Križanová

odborné a metodické činnosti pre základné školy a materské školy, športové súťaže
Telefón 032/7411 458, mobil: 0905 479 835
Fax tatiana.krizanova@minv.sk

Mgr. Tibor Bélik

koordinovanie a organizovanie predmet. olympiád a záujmovo-umeleckých súťaží žiakov
Telefón 032/7411 292, mobil: 0917460710
Fax tibor.belik@minv.sk

Mgr. Anna Turanová

odborné a metodické činnosti pre základné školy a materské školy
Telefón 032/7411 329, mobil: 0905 479 839
Fax anna.turanova@minv.sk

Mgr. Marta Sršňová

odborné a metodické činnosti zariadení školského stravovania
Telefón 032/7411 241, mobil: 0907 893 881
Fax marta.srsnova@minv.sk

PhDr. Mária Izraelová

odborné a metodické činnosti pre stredné školy, projekty
Telefón 032/7411 335, mobil: 0918 844 589
Fax maria.izraelova@minv.sk