Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Kontakty na zamestnancov odboru

Úradná tabuľa  |  Kontakty na zamestnancov odboru  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Ing. Eva Šovčíková - vedúca odboru

E-mail: eva.sovcikova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 350

Ing. Zuzana Fašáneková - zástupkyňa vedúcej odboru

E-mail: zuzana.fasanekova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 355

Mgr. Blažena Lienerová - sekretariát

E-mail: blazena.lienerova@skgeodesy.sk
Telefón 046 /2817 351

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Mária Gažiová

E-mail: maria.gaziova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 358

Ing. Katarína Strapatá

E-mail: katarina.strapata@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 347

JUDr. Iveta Iliášová

E-mail: iveta.iliasova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 358

Mgr. Mariana Dierová

E-mail: mariana.dierova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 340

Oľga Krausková

E-mail: olga.krauskova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 348

Ing. Eleonóra Fábiková

E-mail: eleonora.fabikova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 343

Ing. Jana Jančeková

E-mail: jana.jancekova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 364

Emília Chudá

E-mail: emilia.chuda@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 363

Soňa Hubová

E-mail: sona.hubova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 354

Ing. Eva Kellerová

E-mail: eva.kellerova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 346

Zuzana Hečlová

E-mail: zuzana.heclova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 346

Ing. Gabriela Horváthová

E-mail: gabriela.horvathova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 341

Mgr. Tomáš Pekár

E-mail: tomas.pekar@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 362

PODATEĽŇA - Katarína Pálešová

E-mail: katarina.palesova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 342

Andrea Kršková

E-mail: andrea.krskova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 362

JUDr. Matúš Šimaľ

E-mail: matus.simal@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 340

Miriam Oboňová

E-mail: miriam.obonova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 354

Ing. Iveta Kobuldová

E-mail: iveta.kobuldova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 349

Viera Sádecká

E-mail: viera.sadecka@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 355

Eva Longauerová

E-mail: eva.longauerova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 345

Ing. Iveta Oršulová

E-mail: iveta.orsulova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 347

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Barbora Petrisková

E-mail: barbora.petriskova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 356

Ing. Júlia Bartošová

E-mail: julia.bartosova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 355

Ing. Angelika Oršulová

E-mail: angelika.orsulova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 355

Ivana Hromádková

E-mail: ivana.hromadkova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 345

Ing. Pavel Veterník

E-mail: pavel.veternik@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 360

Ing. Adriana Kovalová

E-mail: adriana.kovalova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 359

Ľubomíra Vidová

E-mail: lubomira.vidova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 344

Ing. Andrea Včelková

E-mail: andrea.vcelkova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 344

Eva Tomová

E-mail: eva.tomova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 348

Daniela Čertíková

E-mail: daniela.certikova@skgeodesy.sk
Telefón 046 / 2817 349