Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Kontakty

Ing. Darina Mjartanová

Vedúca odboru
Telefón 0961275260

Mgr. Juraj Matiaško

Ochrana prírody a krajiny
Telefón 0961275273

Ing. Dana Števčíková

Ochrana ovzdušia
Telefón 0961275267

RNDr. Iveta Roháčová

Štátna vodná správa
Telefón 0961275262

Ing. Katarína Krajčovičová

Štátna vodná správa
Telefón 0961275264

Ing. Hana Kováčová

Štátna vodná správa
Telefón 0961275263

Ing. Stanislava Kašubová

Štátna vodná správa, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 0961275261

Ing. Katarína Henželová

Odpadové hospodárstvo
Telefón 0961275270

Ing. Marta Gilanová

Štátna vodná správa
Telefón 0961275266

Ing. Ivana Duchovičová

Ochrana ovzdušia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 0961275268

Ing. Ján Boroš

Odpadové hospodárstvo
Telefón 0961275274

Ing. Mária Barbieriková

Odpadové hospodárstvo
Telefón 0961275275

RNDr. Elena Tulisová

Ochrana prírody a krajiny, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 0961275272

Mgr. Janka Muchová

Štátna vodná správa
Telefón 0961275265

Ing. Veronika Jakalová

Odpadové hospodárstvo
Telefón 0961275271