Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Kontakty Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Poštová adresa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika

Sídlo úradu

(NEPOSIELAŤ NA TÚTO ADRESU POŠTU)

Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Vajnorská 25, 832 56 Bratislava, Slovenská republika
Telefón +421 2 509 44 961 - sekretariát

Vedenie Úradu splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Mgr. Andrea Bučková

splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Telefón +421 2 509 44961 - sekretariát

Kontakt pre médiá

Riaditelia odborov

Mgr. Adriana Ďatková

riaditeľka odboru implementácie projektov
Telefón +421 2 509 44947

Juraj Kuruc M.A.

riaditeľ odboru koncepcií a analýz
Telefón +421 2 509 44992

Mgr. Eduard Čonka

riaditeľ odboru regionálnej koordinácie
Telefón +421 2 509 44960

Mgr. Iveta Duchoňová

riaditeľka Kancelárie splnomocnenkyne
Telefón +421 2 509 44 969

Kancelária splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

riaditeľka odboru: Mgr. Iveta Duchoňová

Mgr. Alexandra Rigóová

finančná manažérka
Telefón +421 2 509 44962

JUDr. Ivan Šteruský

koordinátor pre oblasť práva
Telefón +421 2 509 44964

Michal Šľachta

koordinátor pre dotačnú schému a prácu s mládežou
Telefón +421 2 509 44967

Dominika Gažiová

sekretárka
Telefón +421 2 509 44965

Rozália Al-araibi

sekretárka
Telefón +421 2 509 44961

Ladislav Koky

Telefón +421 2 509 44961

Odbor koncepcií a analýz

riaditeľ odboru: Juraj Kuruc, M.A.

PhDr. Mária Kollárová

koordinátorka pre oblasť zdravia
Telefón +421 2 509 44963

Mgr. Hana Špaleková

koordinátorka pre oblasť bezpečia
Telefón +421 2 509 44971

JUDr. Marek Šafár

koordinátor pre oblasť vzdelávania
Telefón +421 2 509 44948

Odbor implementácie projektov

riaditeľka odboru: Mgr. Adriana Ďatková

Mgr. Adela Striežencová

office manažérka
Telefón +421 2 509 44952

JUDr. Vladimíra Kaplanová, LL.M.

právnička
Telefón +421 2 509 44991

PaedDr. Ingrid Zubková

NP terénna sociálna praca - hlavná projektová manažérka
Telefón +421 2 509 44968

Ing. Denisa Didiová

NP terénna sociálna práca - projektová manažérka
Telefón +421 2 509 44958

Mgr. Martina Servanská

NP komunitné centrá - metodička
Telefón +421 2 509 44954

Ing. Tibor Perina

NP podpora vysporiadania pozemkov - hlavný projektový manažér
Telefón +421 2 509 44959

Mgr. Marianna Hudáková

NP podpora vysporiadania pozemkov - metodička
Telefón +421 2 509 44977

Mgr. Jana Miháliková, PhD.

NP materské škôlky - hlavná projektová manažérka
Telefón +421 2 509 44953

Mgr. Barbora Vaňek

NP materské škôlky - metodička
Telefón +421 2 509 44953

Ing. Milan Štefanec

NP následné činnosti HP MRK - manažér
Telefón +421 2 509 44957

Mgr. Monika Gróffová

NP následné činnosti HP MRK - manažérka
Telefón +421 2 509 44955

Mgr. Tibor Škrabský

NP monitorovanie a hodnotenie - hlavný projektový manažér
Telefón +421 2 509 44972

Mgr. Ľudmila Plachá, PhD.

NP monitorovanie a hodnotenie - analytička
Telefón +421 2 509 44975

Mgr. Lýdia Kurinová

NP monitorovanie a hodnotenie - analytička
Telefón +421 2 509 44973

 

Odbor regionálnej koordinácie

riaditeľ odboru: Mgr. Eduard Čonka

 

1. Oddelenie regionálnej koordinácie

Mlynská 2 Rimavská Sobota 979 01

Ing. Zlatica Azimiová

koordinátorka pre oblasť bývania a sociálnych vecí
Telefón +421 961 68 50 81

Mgr. Albert Kováč

koordinátor pre oblasť vzdelávania a zdravia
Telefón +421 917 440 925

 

Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Mgr. Maroš Balog

koordinátor pre oblasť vzdelávania a zdravia
Telefón +421 905 822 124

 

Okresný úrad, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra

Mgr. Ivana Šusterová, PhD.

Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra
Telefón t.č. +421 950 484 891, +421 37 65 49 253

 

2. Oddelenie regionálnej koordinácie

vedúca 2. Oddelenia regionálnej koordinácie: Mgr. Ingrid Lukáčová

 

Okresný úrad, Hroncova ul. č. 13, 040 01 Košice

Mgr. Ingrid Lukáčová

vedúca 2. Oddelenia regionálnej koordinácie

Ing. Martina Juráková

koordinátorka pre sociálnu oblasť a oblasť vzdelávania
Telefón +421 917 797 244

 

Mestský úrad, Námestie Štefánika 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Mgr. Peter Jendrál

koordinátor pre sociálnu oblasť a bývanie
Telefón +421 905573641