Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Koronavírus Covid-19 - informácie pre verejnosť


V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom vláda Slovenskej republiky dňa 12. marca 2020 od 06:00 hod. vyhlásila mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky. Obyvateľov žiadame, aby rešpektovali nariadenia a odporúčania príslušných kompetentných orgánov vydaných počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.


 

  • Call centrum pre KOŠICKÝ KRAJ pri požadovaní ďalších informácií ohľadom KORONAVÍRUSU:
    • 0918 389 841 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
  • Telefónna linka pre povinné nahlásenie objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19 (KORONAVÍRUS) pre osoby na území mesta KOŠICE a na území okresu KOŠICE-OKOLIE, ktorým bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení (karanténa po dobu 14 dní):
    • 0918 389 842 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
      Uvedené osoby sú povinné telefonicky kontaktovať aj ošetrujúceho lekára (pozri „Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe zo dňa 9.3.2020“)