Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2024, piatok
 

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre

          Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vzniklo 1. apríla 2002 v zmysle zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. Vo svojej územnej pôsobnosti má zriadených šesť okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, a to v Komárne, v Leviciach, v Nitre, v Nových Zámkoch, v Topoľčanoch a v Zlatých Moravciach.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v nitre

           Predchodcom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, ktorý plnil úlohy na úseku ochrany pred požiarmi bol Odbor požiarnej ochrany Krajského úradu v Nitre. Predchodcovia okresných riaditeľstiev boli zase odbory požiarnej ochrany okresných úradov (v Komárne, Leviciach, Nitre, Nových Zámkoch, Šali, Topoľčanoch a Zlatých Moravciach) a jednotky požiarnej ochrany zaradené pri týchto okresných úradoch. Z hľadiska územneho usporiadania Nitrianskeho kraja, okresné riaditeľstvá kopírujú jednotlivé okresy. Výnimkou je okresné riaditeľstvo v Nitre, ktorého územná pôsobnosť je pre okresy Nitra a Šaľa. Územné obvody sú určené vyhláškou MVSR č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc.

          Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a výkon činnosti šiestich okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru s pätnástimi hasičskými stanicami.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy