Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

KR - Banská Štiavnica

Monitorovanie celkovej situácie. Koordinácia krízových štábov obcí pri realizácií vydaných opatrení na úseku ochrany zdravia obyvateľstva. Inventarizácia odberných oprávnení. Vykonanie aktualizácie karty obce HM (obyvateľstvo podľa kategórií, výdajne odberných oprávnení, určené predajne) pre prípadné vyhlásenie opatrenia podľa § 5 písm. e) organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení  zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii  a o zmene a doplnení zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny  vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Pravidelné zasielanie informácii primátorom miest a starostom obci o usmerneniach a opatreniach hlavného hygienika Slovenskej republiky, MV SR, vlády SR a iných riadiacich orgánov. 26. 03. 2020 Vyhodnotenie aktualizovaných kariet obcí HM.  27. 03. – 29. 03. 2020 monitorovanie celkovej bezpečnostnej situácie.

30. 03. 2020: Monitorovanie celkovej bezpečnostnej situácie. Príprava  príkazov o určení subjektov HM.

06. 04. 2020: Monitorovanie celkovej bezpečnostnej situácie. Poskytovanie informácii primátorom miest a  starostom obci o usmerneniach a opatreniach hlavného hygienika Slovenskej republiky, MV SR, vlády SR a iných riadiacich orgánov.

14. 04. 2020 Monitorovanie celkovej bezpečnostnej situácie. Poskytovanie metodickej pomoci zriadenému karanténnemu centru v Banskej Štiavnici.

20. 04. 2020: Naďalej  prebieha monitorovanie celkovej bezpečnostnej situácie. Poskytovanie metodickej pomoci zriadenému karanténnemu centru v Banskej Štiavnici. Poskytovanie informácii primátorom miest a starostom obci o usmerneniach a opatreniach hlavného hygienika SR, MV SR, vlády SR a iných riadiacich orgánov.

04.05.2020: Monitorovanie celkovej bezpečnostnej situácie. Poskytovanie metodickej pomoci zriadenému karanténnemu centru v Banskej Štiavnici, vybavovanie prepravy a ošetrenia   repatriantov v stomatoligickej ambulancii.

11. 05. 2020: 04.05.-10.05.2020 Monitorovanie celkovej bezpečnostnej situácie. Poskytovanie metodickej   pomoci zriadenému karanténnemu centru v Banskej Štiavnici, vybavovanie prepravy a ošetrenia   repatriantov v chirurgickej ambulancii. Spracovanie výdavkov obcí na vykonávanie ZP počas vyhlásenej MS COVID-19, zaslanie na MVSR.