Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2023, utorok
 

KR - Brezno

Realizácia opatrení UVZ SR, aktualizácia určených predajní na obciach okresu Brezno. Monitorovanie celkovej situácie. Koordinácia krízových štábov obcí pri realizácií vydaných opatrení na úseku ochrany zdravia obyvateľstva.Vykonanie aktualizácie karty obce HM (obyvateľstvo podľa kategórií, výdajne odberných oprávnení, určené predajne) pre prípadné vyhlásenie opatrenia podľa § 5 písm. e) organizácia  dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení  zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii  a o zmene a doplnení zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny  vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Pravidelné zasielanie informácii primátorovi mesta a starostom obci o usmerneniach a opatreniach hlavného hygienika Slovenskej republiky, MV SR, vlády SR a iných riadiacich orgánov. Predloženie zoznamu subjektov, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré môže byť v prípade potreby určené príkazom prednostu okresného úradu podľa § 4, ods. 1, písm. d) bod 2. zákona č. 179/2011 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o hospodárskej mobilizácii“) na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, predloženie „Prehľadu počtu obyvateľov v okrese podľa prílohy č. 1 Metodického pokynu č. 2/2019 Ministerstva hospodárstva“, „Prehľadu počtu zriadených výdajní odberných oprávnenív jednotlivých obciach podľa prílohy č. 9 Metodického pokynu č. 2/2019 Ministerstva hospodárstva, pripravené zoznamy osôb pre pracovnú povinnosť.

14. 04. 2020:Boli oslovené obce okresu za účelom získania dobrovoľných koordinátorov do ubytovacích zariadení.

20. 04. 2020: Na základe Uznesenia vlády SR č. 233 vykonané vyrozumenie obcí dňa 17. apríla 2020 o 13:22 hod na o rozšírení núdzového stavu na ambulantné zariadenia.

Vykonaný prieskum možnosti zriadenia karanténnych zariadení v okrese Brezno pre ubytovanie repatriantov a osôb infikovaných ochorením COVID-19.

27. 04. 2020: Preverovanie ubytovania zariadení u štatutárov pre repatriantov. Rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Brezno.

04.05.2020: Upresňovanie ubytovacích zariadení pre pobyt repatriantov.  V okrese Brezno vytypované celkom 3 zariadenia: hotel Mýto, penzión Gapeľ, hotel Lomnistá

11. 05. 2020: ORK OÚ Brezno zabezpečil zapožičanie stanu pre mesto Brezno na vytvorenie zriadenie záchytného zariadenia pre ľudí bez domova. Mesto Brezno vytipovalo priestor na zriadenie karanténneho miesta pre príjem žiadateľov o bezodkladné poskytovanie sociálnych služieb. Príprava podkladov na priebežnú úhradu výdavkov obci okresu vynaložených na záchranné práce realizované na základe vyhlásenej mimoriadnej situácii COVID 19.