Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

KR - Detva

Monitorovanie celkovej situácie. Pravidelné informovanie primátorov miest a starostov obcí o usmerneniach a opatreniach hlavného hygienika Slovenskej republiky. Realizácia opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlásil núdzový stav. Vykonávanie aktualizácií karty obce HM, pre prípadné vyhlásenie opatrenia podľa § 5 písm. e) organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení zákona č 179/2011 Z, z. o hospodárskej mobilizácií a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z., o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Inventarizácia odberných oprávnení. Príprava príkazov vo veci určenia subjektu hospodárskej mobilizácie podľa  § 4 ods. 1 písm. d) bod 2, v zmysle usmernenia SKR-COKP1-2020/000496 002 zo dňa 02.04.2020.

14. 04. 2020: Vykonané vyrozumenie dňa 07. 04.2020  v zmysle Smernice vlády SR, ktorou sa ustanovuje spôsob  vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo  stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky. (Uznesenie vlády SR č. 207 zo dňa 06. 04. 2020). Príprava opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 207 zo dňa 06. 04. 2020 ako aj príprava opatrení vyplývajúce z usmernenia č. 3. 

20. 04. 2020: Bolo vykonané vyrozumenie podľa plánu vyrozumenia dňa 17. 04. 2020  v zmysle Smernice vlády SR, ktorou sa ustanovuje spôsob  vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu,  mimoriadnej situácie alebo  stupňa teroristického ohrozenia na území   SR (Uznesenie  vlády SR č. 233 zo dňa 16.4.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu).

27. 04. 2020: Monitorovanie celkovej situácie, informácie primátorom miest a starostom obcí o usmernení hlavného hygienika č. OE/791/89586/2020 z 20. 04. 2020 a novom opatrení UVZ OLP/3172/2020 zo 17. 04. 2020. 

04.05. 2020: Ústna ako aj písomná    komunikácia s primátormi miest a starostami obcí, ohľadom predloženia podkladov pre priebežnú úhradu  výdavkov vynaložených na ZP vykonané v čase od  čase od 12.3.-9.4.2020 v súlade s vyhláškou MV SR 523/2006 Z. z. a s tým ďalšie súvisiace požiadavky pri uplatňovaní si náhrad výdavkov.   

11.05. 2020: Sumarizovanie priebežných  výdavkov vynaložených na ZP realizované na základe vyhlásenia MS Covid-19, navrhované primátormi/starostami okresu s následným spracovaním a odoslaním na MV SR, sekcia krízového riadenia.