Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

KR - Ilava

Zoznam vykonaných úloh a opatrení:

-       vyrozumenie miest a obcí v okrese Ilava o vyhlásení MS a následnom vyhlásení núdzového stavu, ako aj vyrozumievanie o vyhlásených a doplňujúcich opatreniach v rámci riešenia pandémie,

-       zvolanie mimoriadnych rokovaní BRO,

-       vykonanie kontroly odberných oprávnení,

-       vykonanie kontroly odberných oprávnení,

-       vykonanie kontroly aktuálnosti vybraných predajní ako určených predajní pre prípadné vyhlásenie opatrenia HM - organizácie dodávok životne dôležitých tovarov,

-       riadenie sa opatreniami ÚVZ SR, hlavného hygienika a MV SR,

-       zasielanie informácií a pokynov na mestá a obce okresu Ilava,

-       poradenstvo v jednotlivých oblastiach pri NS, HM, opatrenia ÚVZ SR,

-       kontaktovanie primátorov miest a starostov obcí okresu Ilava za účelom koordinácie krízových štábov miest a obcí a zisťovanie bezpečnostnej situácie v rámci okresu Ilava,

-       pravidelné podávanie informácie o vývoji bezpečnostnej situácie na území okresu,

-       zisťovanie predbežných výdavkov na záchranné práce,

-       konzultácie a odborné poradenstvo po telefóne so starostami o vzniknutých problémoch a ich následné riešenie,

-       NsP, n.o., Ilava boli uložené úlohy informovať zamestnancov o uložení pracovnej povinnosti a predložiť na OÚ zoznam zamestnancov s pracovnou povinnosťou.