Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

KR - Sobrance

1.      Akým spôsobom sú odbory krízového riadenia zapojené do záchranných prác v súvislosti s MS Covid19?

OÚ Sobrance vydal príkaz na vecné plnenie pre firmu DOZAS na zabezpečenie kyvadlovej dopravy osôb z hraničného priechodu do karanténneho zariadenia. Zberá podklady o výdavkoch za ZP z MS COVID-19 a rieši s CP ich preplatenie.

2.      Aké boli prvé kroky OKR OÚ pri vyhlásení MS Covid19?

 Vyrozumenie všetkých subjektov/obcí v územnom obvode okresu o vyhlásení MS COVID-19. Distribúcia informačných letákov COVID-19 do všetkých organizácií/obchodov/úradov/obcí. Po prvom pozitívnom prípade COVID-19, zasadanie KŠ a BRO 2x

3.      Aké opatrenia boli prijaté v rámci MS Covid19 na úrovni OÚ a ako boli realizované?

 CP KE zabezpečilo pre zamestnancov úradu a zamestnancov KC Sobrance jednorazové rukavice a rúška, dodržiavanie hygienických návykov, skrátené stránkové hodiny. Vydaný príkaz prednostu na vecné plnenie pre firmu DOZAS. BRO zasadala 2x, zabezpečenie 50ks skladacích lôžok a 50ks prikrývok, zabezpečenie balenej vody pre repatriantov na hraničný priechod  

4.      Aká bola, resp. je spolupráca so školami?

II. ZŠ Sobrance, Komenského 12, nám umožnila uložiť 50ks skladacích lôžok a 50ks prikrývok do telocvične.

5.      Aká bola, resp. je spolupráca s detskými domovmi?

V rámci vyhlásenej MS Covid19 žiadna.

6.      Aká bola, resp. je spolupráca s domovmi sociálnych služieb?

V rámci vyhlásenej MS Covid19 žiadna.


7.     
Ako je OÚ zapojený do záchranných prác  v karanténnych zariadeniach?

Bolo predjednané určenie karanténnych zariadení v hoteli Felícia, Merkur na Zemplínskej Šírave v prípade potreby, ale v našom okrese sme nemali využité žiadne karanténne zariadenie.

8.      Ako je OÚ zapojený v rámci pomoci (priamej, nepriamej) občanom?

Prednosta zabezpečil sponzorsky jednorazové rukavice pre regionálnu nemocnicu, pre detských lekárov, pre zamestnancov OÚ SO, pre obce, pre resocializačné zariadenie Remetské Hámre.

 9.      Aká je spolupráca OÚ so starostami obcí a primátormi miest?

OÚ informoval o vyhlásení MS, NS, rozšírení NS všetky obce, preposielal všetky usmernenia, nariadenia, opatrenia..., OÚ bol prizývaný na KŠ obcí/mesta, riešenie podnetov od starostov/primátora v spolupráci s PZ

10.  Aká je spolupráca OÚ s ďalšími štatutármi :

-        v spolupráci určenie karanténneho zariadenia pre zdravotníkov v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v SO a karanténneho zariadenia v Škole v prírode v Inovciach – neboli použité

-        zasielanie usmernení pre OÚ

-        spolupráca hlavne na hraničnom priechode, pomoc s repatriantmi, zasadanie BRO, KŠ

-        prizývaný na zasadanie BRO, KŠ

-        spolupráca v obci Kolibabovce, pomoc pri karantenizovaní rómskej osady

-        spolupráca, usmerňovanie, zasielanie informácií

sponzorsky