Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. november 2018, Streda
 

Kriminalistika v praktických príkladoch IX

 

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru organizuje v spolupráci so Slovenskou kriminalistickou spoločnosťou a Prešovskou univerzitou štrnásty ročník odborného seminára „Kriminalistika v praktických príkladoch“, ktorý je organizovaný každoročne a sú na ňom prezentované výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví, v ktorých je ústav činný. Seminár je určený pre pracovníkov MV SR, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní trestnej činnosti, súdnych znalcov a študentov Akadémie PZ a SOŠ PZ.

KEDY:
13. marec 2018
9:00 – 16:00 hod.
registrácia účastníkov od 8.00 – 9:00 hod.

KDE:
Prešovská univerzita v Prešove (aula)
ul. 17. novembra 1
Prešov

VSTUP:    voľný  – na služobný preukaz príslušníka PZ,
preukaz zamestnanca MV SR alebo preukaz znalca

Registračný poplatok: 0,- €

Možnosť objednania obeda pri registrácii.

 

P.č. Odvetvie Názov prednášky Obsah
1 Balistika Úpravy zbraní na Slovensku. Prehľad vybraných úprav zbraní, ktoré boli na skúmaní na KEÚ PZ.
2 Biológia Kriminalistická biológia z pohľadu experta. Najzaujímavejšie prípady na oddelení kriminalistickej biológie a genetickej analýzy v Košiciach.
3 Daktyloskopia Autíčkári. Individuálne identifikácie osôb na základe daktyloskopických stôp zviditeľnených na predmetoch zaistených z rozsiahlej majetkovej terstnej činnosti.
4 Foto-video  Stratené bankovky. Skúmanie videozáznamu.
5 Genetická analýza - DNA  Možnosti využitia kriminalistickej genetickej analýzy pre účely pátrania. Prednáška bude o odporúčaniach k zaisťovaniu biologického materiálu pre účely pátrania po osobách aj identifikácie osôb a mŕtvol nezistenej totožnosti porovnávaním DNA profilov, ako v rámci národnej databázy, tak aj s medzinárodnou spoluprácou.
6 Grafická diagnostika Skúmanie pravosti listín – neznalosť neospravedlňuje. V povedomí širokej verejnosti je zafixovaný fakt – keď je podpis na listine pravý, aj listina je pravá. V rámci prednášky budú prezentované prípady, na ktorých bude preukázané, že tento fakt nie je  pravidlom.
7 Chémia  Nepomôže ani nový život v cudzine. Objasnenie brutálnej vraždy mladej ženy v lese.
8 Informatika Virtualizácia ako nástroj analýzy a interpretácie dát. Využitie virtualizácie v procese forenzného skúmania.
9 KEÚ PZ KEÚ PZ - znalecký ústav v odbore kriminalistika. Prezentácia o činnosti KEÚ PZ.
10 Mechanoskopia Mechanoskopia v príkladoch. Krátka prezentácia niektorých špecifických príkladov.
11 Metalografia MITSHUBISHI PAJERO - 3 x a dosť ? Vykonané tri skúmania na vozidlách s rovnakým identifikačným číslom - VIN.
12 Písmoznalectvo  Úskalia písmoznalectva.  Prednáška pojednáva o tom, s čím sa môže písmoznalec stretnúť v praxi, čo sa týka predkladaného materiálu (sporného ale aj porovnávacieho).
13 Požiarna chémia Gigantická sila v malej fľaške. Postup pri zisťovaní príčiny "neštandardného výbuchu" v rodinnom dome.
14 Pyrotechnika Výbuch podomácky vyrábanej výbušniny. Prezentácia práce na MČ výbuchu podomácky vyrábanej výbušniny a jej účinky na okolie.
15 Trasológia Mýliť sa je ľudské. Lúpež - vtlačky v snehu - Individuálna identifikácia.
16 Kriminalistický ústav Praha  Výbuchy v laboratořích aneb zrádný isopropylalkohol. Kazuistika.
17 Kriminalistický sborník 60 let Kriminalistického sborníka. Prezentácia o histórii tlačeného periodika.
18 OR PZ Michalovce Smrť na Bielej Hore. Kazuistika.
19 SOŠ PZ Košice Vzdelávanie na SOŠ PZ v Košiciach v oblasti kriminalisticko-technických činností. Vzdelávanie kriminalistických technikov.
20 Kriminalistický ústav Varšava Analýza krvných obrazcov Biológia
21 Vojvodské kriminalistické laboratórium Rzeszow Pobieranie materiału porównawczego do śladów poletkowej budowy skóry zewnętrznej strony ręki Daktyloskopia
       
P.č. Odvetvie Názov posteru Obsah
1 Balistika Sila palnej strelnej zbrane v obyčajnom predmete. Voľne predajný predmet (medená rúrka), ktorá slúži ako jednovýstrelová zbraň.
2 Balistika Mechanické zbrane. Medzi predmety balistického  skúmania patria všetky ručné palné zbrane, aj mechanické.
3 Daktyloskopia Rôzne varianty vyhotovenia KODO. Základné pojmy, názorné vyobrazenie.
4 Daktyloskopia Nepozorný "balič". Individuálna identifikácia osoby na základe daktyloskopických stôp najdených v plastových rukaviciach.
5 Elektrotechnika Smrteľný úraz elektrickým prúdom pri odbornej činnosti. Prípadová štúdia mechanizmu a príčiny vzniku šetreného úrazu elektrickým prúdom.
6 Genetická analýza - DNA  Zaisťovanie biologického materiálu pre účely pátrania s využitím DNA analýzy. Odporúčania k zaisťovaniu biologického materiálu pre účely pátrania po osobách a identifikácie osôb a mŕtvol nezistenej totožnosti porovnávaním DNA profilov.
7 Genetická analýza - DNA  Prümská výmena – spracovanie informácií k DNA profilom. Schematické znázornenie postupu spracovania informácií a osobných údajov pri Prümskej výmene DNA profilov.
8 Genetická analýza - DNA  SLOVAK POPULATION DATA ON 16 AUTOSOMAL STR LOCI OF INVESTIGATOR ESSPLEX SE PLUS PCR KIT. Využitie DNA v praxi.
9 Genetická analýza - DNA  Otec štyroch dcér - DNA ?! Prípad štyroch polovičných sestier - dcér jedného otca a rôznych matiek.
10 Grafická diagnostika  Zaručená konverzia dokumentov – pomoc alebo problém? Problematika konverzie dokumentov.
11 Informatika Zaisťovanie zapnutých mobilných zariadení. Odporúčania k zaisťovaniu zapnutých mobilných zariadení.
12 KEÚ PZ 13. medzinárodné forenzné sympózium. Predstavenie jednej z činnosti KEÚ PZ - organizácia Medzinárodného Sympózia Forenenzných Vied.
13 Mechanoskopia "Slovenské taxi". Mechanické zariadenie na zmenu EČV fungujúce na princípe preklopenia značky pomocou uvedeného zariadenia ovládaného spínačmi.
14 Písmoznalectvo  1. prípad skúmania digitálnych vlastnoručných podpisov (DVP) na KEÚ PZ. Digitalný podpis v praxi.
15 Požiarna chémia Kriminalistická požiarna chémia. Stručný prehľad skúmaných prípadov požiarov a druhov stôp.
16 Toxikológia Analýza metamfetamínu (pervitínu) na KEU PZ. Analýza metamfetamínu na KEU PZ, zakladné informácie, vlastnosti, najčastejšie používané riediace zmesi za posledné roky na východnom Slovensku.
17 Toxikológia Netradičná výroba metamfetamínu na Slovensku. Výroba metamfetamínu v PET fľaši (one pot method).
18 Trasológia APTO trasologický systém. Predstavenie  výskumom vytvoreného softvérového systému, ktorý umožňuje automatické vyhľadávanie charakteristických čŕt odtlačku v referenčnej trasologickej databáze.
19 Písmoznalectvo  Vplyv poškodenia centrálnej nervovej sústavy na podpisovanie. Prípad podpisovania poslednej vôle po náhlej mozgovej príhode.
20 SOŠ PZ Košice Výber záverečných prác kriminalistických technikov za rok 2017. Vzdelávanie kriminalistických technikov.
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]