Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2019, nedeľa
 

Kriminalistika v praktických príkladoch XV

logo

 

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru organizuje v spolupráci so Slovenskou kriminalistickou spoločnosťou Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave pätnásty ročník odborného seminára „Kriminalistika v praktických príkladoch“, ktorý je organizovaný každoročne a sú na ňom prezentované výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví, v ktorých je ústav činný. Seminár je určený pre pracovníkov MV SR, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní trestnej činnosti, súdnych znalcov a študentov Akadémie PZ a SOŠ PZ.

KEDY:
19. marec 2019
9:00 – 16:00 hod.
registrácia účastníkov od 8.00 – 9:00 hod.

KDE:
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
(aula)
Ulica Jána Bottu č. 2781/25
Trnava

VSTUP:    voľný  – na služobný preukaz príslušníka PZ,
preukaz zamestnanca MV SR alebo preukaz znalca

Registračný poplatok: 0,- €

Možnosť objednania obeda pri registrácii.

Seminár je určený pre pracovníkov MV SR, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní trestnej činnosti, súdnych znalcov a študentov Akadémie PZ, SOŠ PZ a MTF STU v Trnave.

 

PREZENTÁCIA:    TAGARNO - Po stopách detailov.
REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o.
 

PROGRAM:

08:00 - 09:00 - registrácia

09:00 - otvorenie seminára 

09:00 - 10:40  - 1. blok prednášok

10:40 - 11:00 - prestávka - občerstvenie

                               - prezentácia posterov

11:00 - 13:00 - 2. blok prednášok

13:00 - 14:00 - prestávka - obed

                      - prezentácia posterov

14:00 - 16:00 - 3. blok prednášok

16:00 - vyhodnotenie a ukončenie seminára

 

PREZENTOVANÉ ODVETVIA Z ODBORU KRIMINALISTIKA:

Antropológia

Aplikovaná psychofyziológia

Balistika

Biológia

Daktyloskopia

Defektoskopia

Elektrotechnika

Fonoskopia

Foto-video

Genetická analýza - DNA

Grafická diagnostika

Chémia

Informatika

Jazyková expertíza

Mechanoskopia

Metalografia

Miesto činu

Písmoznalectvo

Požiarna chémia

Pyrotechnika

Toxikológia

Trasológia

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]