Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Zamestnanci odboru

odbor pozemkový a lesný

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, pracovisko: OÚ úsek lesný, Bystrická č. 53, 966 81 Žarnovica
Telefón 0961642980, 045/5245029, 045/5245025

Ing. Marika Ďuricová - vedúca odboru

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch./ č.d.80
Telefón 096164 2980, IPtel.:045/524 5025, 0907 720837

Ing. Jarmila Pittnerová

pozemkové úpravy, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.75
Telefón 096164 2982, IPtel.: 045/ 5245030

PhDr. Michaela Linderová, vedúca oddelenia pozemkového

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.81
Telefón 096164 2991, IPtel.: 045/ 5245029

Ing. Branislav Jakúbek, vedúci oddelenia lesného hospodárstva, zástupca ved. odboru

lesné hospodárstvo, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.79
Telefón 096164 2990, IPtel.: 045/ 2901100

Ing. František Matula

lesné hospodárstvo, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.78
Telefón 096164 2987, IPtel.: 045/ 5245028

Ing. Stanislav Maruška

lesné hospodárstvo, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.78
Telefón 096164 2986, IPtel.: 045/ 5245032

Ing. Monika Kováčová

pozemkové úpravy, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.73
Telefón 096164 2984, IPtel.:045/ 5245027

Ing. Anna Tužinská

pozemkové úpravy, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.75
Telefón 096164 2981, IPtel.: 045/ 5245026

Bc. Júlia Sélešová

ochrana poľnohosp. pôdy okres BŠ, Križovatka 4, 96901 Banská Štiavnica, príz.3
Telefón tel.:0961645785

Ing. Jana Hudecová

poľovníctvo, Ul. Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, III. posch. kancelária 403
Telefón tel.:045/ 524 5072-3

Ing. Denisa Kúšiková

ochrana poľnohosp. pôdy okres ZC, Ul. Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II. posch. kancelária 9
Telefón tel.: 096164 5758

Bc. Petra Barboriaková

ochrana poľnohosp. pôdy okres ZH, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 4.posch. /č.d.72
Telefón 096164 2992

Ing. Katarína Považanová

pozemkové úpravy, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.81
Telefón 096164 2991

Jaroslav Michalka

lesné hospodárstvo, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.82
Telefón 096164 2988, 045/5245033

JUDr. Mgr. Marek Kubinský

pozemkové úpravy, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.73
Telefón 096164 2994

Mariana Strošková

úsek pozemkových spol., Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.82 (utorok, štvrtok), Križovatka 4, Banská Štiavnica, č.d.:201 (pondelok,streda,piatok)
Telefón ZH: 096164 2988, 045/5245033, BS: 096164 5786