Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Litovská republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o zrušení vízovej povinnosti (Vilnius, 15. marec 2001)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 277/2002
    - nadobudnutie platnosti: 2. mája 2002
  2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o spolupráci pri odhaľovaní, objasňovaní a predchádzaní trestnej činnosti (Bratislava, 10. jún 2008)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 129/2009
    - nadobudnutie platnosti: 14. marca 2009