Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Lotyšská republika

 1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti (Bratislava, 17. augusta 1994)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 270/1994
  - nadobudnutie platnosti: 19. septembra 1994
 2. Zmena Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti zo dňa 17. augusta 1994 (výmena nót 16. mája 2001 a 14. augusta 2001)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 221/2002
  - nadobudnutie platnosti: 13. septembra 2001
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti (Riga, 24. mája 1999)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 216/1999
  - nadobudnutie platnosti: 4. júna 1999
 4. Vykonávací protokol o spolupráci pri vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti zo dňa 24. mája 1999 (Bratislava, 5. februára 2002)