Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Štátny tajomník MV SR Lukáš Kyselica

štátny tajomník - Lukáš Kyselica (JPG, 255 kB)

Lukáš Kyselica


Dátum narodenia: 13. 8. 1977
Miesto narodenia: Komárno 

Lukáš Kyselica po ukončení strednej priemyselnej školy dopravnej v roku 1995 a absolvovaní základnej vojenskej služby bol krátky čas zamestnaný v súkromnej sfére. 

V januári 1998 bol prijatý do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru na Okresné riaditeľstvo PZ, obvodné oddelenie  PZ Ružinov-východ ako inšpektor poriadkovej polície.

Postupne  v rámci policajných štruktúr prešiel rôznymi pozíciami na základných útvaroch v Bratislave a v Nových Zámkoch ako inšpektor, starší inšpektor s územnou pôsobnosťou, policajný orgán, poverený príslušník PZ, zástupca riaditeľa OO PZ až po vyšetrovateľa.

V roku 2007 ukončil II. stupeň vysokoškolského štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

V júni  2011 nastúpil ako starší vyšetrovateľ špecialista na Úrad boja proti organizovanej kriminalite v Bratislave. Od decembra 2012 až do konca septembra 2019 pôsobil ako starší vyšetrovateľ špecialista na Národnej kriminálnej agentúre, Národnej jednotke finančnej polície v Bratislave. Služobný pomer ukončil s hodnosťou podplukovník. Počas svojho pôsobenia viedol okrem iného špecializovaný tím na vyšetrenie tzv. kauzy s pracovným názvom Gorila a špecializovaný tím s pracovným názvom Elektro  na vyšetrovanie závažnej ekonomickej kriminality.

Absolvoval viaceré zdokonaľovacie školenia,  napríklad  v problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi v rámci projektu UNODC a MV SR; informačných systémov, cezhraničného prenasledovania, centrálnej lustračnej konzoly a postupov policajtov v Schengenskom priestore; Financial Investigative Techniques Course na International Law Enforcement Academy.

Národný bezpečnostný  úrad mu vydal osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň prísne tajné.

V minulosti sa venoval kryptoanalýze a silovým kontaktným športom. V súčasnosti si dopĺňa diaľkovou formou právnické vzdelanie.

 Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vláda SR Lukáša Kyselicu vymenovala s účinnosťou od 21. marca 2020