Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 

Maďarská republika

 1. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach (Praha, 13. októbra 1956)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 8/1958
  - nadobudnutie platnosti: 10. februára 1958
 2. Dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štátneho občianstva (Praha, 4. novembra 1960)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 37/1961
  - nadobudnutie platnosti: 19. marca 1961
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici (Budapešť, 12. septembra 2002)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 30/2004
  - nadobudnutie platnosti: 15. novembra 2003
 4. Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Maďarskej republiky na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici (Budapešť, 12. septembra 2002)
  - nadobudnutie platnosti: 15. novembra 2003
 5. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti (Bratislava, 5. augusta 1994)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 269/1994
  - nadobudnutie platnosti: 4. septembra 1994
 6. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o režime a spolupráci na spoločnej štátnej hranici (Budapešť, 29. júna 1995)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 269/1996
  - nadobudnutie platnosti: 29. júna 1996
 7. Zmluva medzi Slovensku republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave (Bratislava 9. októbra 2003)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 695/2004
  - nadobudnutie platnosti: 13. septembra 2004
 8. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (Budapešť, 23. apríla 2001)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 4/2002
  - nadobudnutie platnosti: 28. októbra 2001
 9. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách (Bratislava, 21. apríla 1997)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 315/1997
  - nadobudnutie platnosti: 22. októbra 1997
 10. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave (Bratislava, 9. októbra 2003)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 696/2004
  - nadobudnutie platnosti: 13. septembra 2004
 11. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene článkov 2, 4, 6, 10, 13, 17 a 21 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave (výmena nót 2. augusta 2005 a 6. júna 2006)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 479/2006
  - nadobudnutie platnosti: 21. júna 2006
 12. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu (Budapešť, 10. mája 2006)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 459/2006
  - nadobudnutie platnosti: 8. júla 2006
 13. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti (Bratislava, 2. októbra 2006)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 248/2007
  - nadobudnutie platnosti: 1. mája 2007 
 14. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci na spoločných kontaktných pracoviskách (Bratislava, 2. októbra 2006)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 249/2007
  - nadobudnutie platnosti: 1. mája 2007
 15. Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti a ochrany poriadku Maďarskej republiky, Ministerstvom financií Maďarskej republiky o cezhraničnom sledovaní (Bratislava, 2. októbra 2006)
  - nadobudnutie platnosti: 1. mája 2007
 16. Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o spoločnej hliadkovej službe v prihraničnej oblasti a Ministerstvom spravodlivosti a ochrany poriadku Maďarskej republiky, Ministerstvom financií Maďarskej republiky (Bratislava, 2. októbra 2006)
  - nadobudnutie platnosti: 1. mája 2007
 17. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky na účely prevádzky a údržby kanalizácie vybudovanej maďarskou obcou Salgótarján-Somoskoújfalu (výmena nót 29. marca 2007/10. júna 2008)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 260/2008
  - nadobudnutie platnosti: 13. júna 2008
 18. Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Maďarským krajinským archívom o výmene mikrofilmov archívnych dokumentov (Komárno, 4. decembra 2008)
  - nadobudnutie platnosti: 4. decembra 2008
 19. Administratívna dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky s cieľom vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 (Hévíz, 3. októbra 2008)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 574/2008
  - nadobudnutie platnosti: 11. decembra 2008
 20. Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti a ochrany poriadku Maďarskej republiky, Ministerstvom financií Maďarskej republiky o zmene a doplnení Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a MInisterstvom spravodlivosti a ochrany poriadku Maďarskej republiky, Ministerstvom financií o cezhraničnom sledovaní podpísaného v Bratislave 2. októbra 2006 (Gyor, 5. október 2009)
  - nadobudnutie platnosti: 6. októbra 2009