Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Zamestnanci odboru

JUDr. Erika Sandanusová, vedúca odboru

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 211
Fax 041/5117 303

Mgr. Katarína Klocáňová

Telefón 041/5117 386

Mgr. Ľudmila Križková

Telefón 041/5117 297

Mgr. Ivana Múčková

Telefón 041/5117 220

JUDr. Ing. Eva Pavčová

vysunuté pracovisko Dolný Kubín
Telefón 0918 805098

Mgr. Jarmila Pytlová

Telefón 041/5117 238

PhDr. Lukáš Važan

Telefón 041/5117 387