Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

MAJETOK ŠTÁTU


M A J E T O K   V   S P R Á V E   O Ú    N I T R A


Okresný úrad Nitra je, podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, správcom 
majetku štátu vo vlastníctve SR.

Osobitné ponukové konanie

Informácie o osobitnom  ponukovom  konaní  nájdete aj na stránke: Register ponúkaného majetku štátu v časti osobitné
ponukové  konanie s dodržaním  záväzných  termínov  od  predkladania do uzávierky  ponúk. Osobitné ponukové konanie
začína  zverejnením  ponuky   v  dennej  tlači  s  celoštátnou  pôsobnosťou  a  eviduje  sa  v  tomto  registri  prebytočného
nehnuteľného majetku štátu  R O P K