Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2022, streda
 

Manuál- správa o činnosti SBS

Podľa § 39 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmenea doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ je povinný do 31. januára kalendárneho roka predložiť ministerstvu písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby (ďalej len "správa") za uplynulý kalendárny rok. Táto povinnosť sa vzťahuje na prevádzkovateľov súkromných bezpečnostných služieb vrátane držiteľov licencií na prevádzkovanie vlastnej ochrany. S cieľom odbornej pomoci so splnením tejto zákonnej pomoci pripravil úrad súkromných bezpečnostných služieb manuál k vypracovaniu tejto správy, ktorý nájdete pod týmto odkazom "Manuál" (PDF, 459 kB).