Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. február 2020, utorok
 

Mapový portál PPÚ v okrese Stará Ľubovňa

V priloženom súbore je porovnanie registra pôvodného stavu s registrom nového stavu projektov pozemkových úprav v k.ú. v okrese Stará Ľubovňa zapísaných v katastri nehnuteľností.