Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Vzdelávanie: Participatívna tvorba verejných politík

Školiace materiály na stiahnutie:

D. Ondrušek, K. Miková: Facilitácia (PDF, 2 MB)
CD Participácia

Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (PDF, 1 MB)

Metodický postup pre Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (PDF, 605 kB)

Legislatívne východiská správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (PDF, 226 kB)

Vážení fanúšikovia participácie!

Aj v rámci participácie platí, že nikto učený z neba nespadol. Preto Vás chce Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti cez Národný projekt Participácia podporiť vo Vašej snahe robiť verejné politiky participatívne. Pripravil pre Vás sériu školení Participatívna tvorba verejných politík, pre rôzne segmenty verejnej správy. Pre tých, ktorí už majú s participáciou skúsenosti a majú záujem o prehĺbenie poznatkov o procesoch participácie a následné trénovanie, je určený Tréning trénerov participácie.

Lektori:

Dušan Ondrušek senior tréner PDCS, Kaja Miková, senior trénerka PDCS

Sledujte náš Facebook a webovú stránku, kde zverejníme všetky potrebné informácie o školeniach!