Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Medzinárodná spolupráca

        V prípade mimoriadnych udalostí spravidla veľkého rozsahu alebo s miestom ich vzniku blízko štátnej hranice je možné na základe medzinárodných medzivládnych dohôd vyžiadať pomoc zo zahraničia. Na efektívnejšie nasadenie síl a prostriedkov boli vytvorené metodické pokyny pre spoluprácu Hasičského a záchranného zboru a hasičských jednotiek Slovenskej republiky s hasičskými zbormi a jednotkami susedných štátov. Sú dokumentom, na základe ktorého je možné efektívne poskytnúť pomoc v prípade mimoriadnej udalosti ale aj rozvíjať ďalšie formy medzinárodnej spolupráce.