Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2023, nedeľa
 

Metodické materiály

Národný projekt "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza" sa pri svojej realizácii riadi podľa metodických štandardov Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Metodická príručka pre vybrané subjekty národného projektu - komunitné centrá, nízkoprahové denné centrá a nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu je dostupná pod nasledujúcim odkazom:

https://www.ia.gov.sk/npkiku/data/files/np_kiku/dokumenty/Metodiky_KC_NDC_NSSDR.pdf

 

Štandardy definujú základné hodnoty, štandardy a kritériá, ktoré sú poskytovatelia služieb a zamestnanci KC/NDC/NSSDR povinní dodržiavať a riadiť sa nimi. Všetky materiály sú dostupné pod nasledujúcimi odkazmi:

1. Štandardy komunitných centier - KC

https://bokku.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Priloha_c._8_%C5%A0tandardy-komunitnych-centier_.pdf

 

2. Štandardy nízkoprahových denných centier - NDC

https://bokku.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.-9-Standardy-NDC-brozura.pdf

 

3. Štandardy nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu - NSSDR

https://bokku.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Priloha-c.10-Standardy-NSSDR.pdf