Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. jún 2023, sobota
 

Voľné funkčné miesta

 

DOTAZNÍK uchádzača o prijatie do služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru (DOC, 58 kB)

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO SLUŽOBNÉHO POMERU (DOCX, 16 kB)

Voľné funkčné miesta sa obsadia:

•  prijímacím konaním

•  zmenou služobného pomeru.

Odborná prax je minimálny čas vyjadrený v rokoch, potrebný na vykonávanie činností v zbore. Do času odbornej praxe sa započítava čas (§ 106 zákona č. 315/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov):

    • vykonávania štátnej služby odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 315/2001 Z.z. s výnimkou času zaradenia mimo činnej štátnej služby okrem zaradenia mimo činnej štátnej služby z dôvodov vylučujúcich vykonávanie štátnej služby podľa § 54 ods. 3 zákona, počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky do troch rokov dieťaťa a starostlivosti o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa do siedmich rokov veku dieťaťa,

 

  • odbornej praxe získanej aj pred vymenovaním do štátnej služby, ak predchádzajúca pracovná činnosť mala rovnaký alebo obdobný charakter ako činnosť vykonávaná v príslušnej funkcii.
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident HaZZ

novy prezident
Prezidentom Hasičského a záchranného zboru je
od 1. júna 2020
plk. Ing. Pavol Mikulášek (PDF, 152 kB)

 

Fotogalérie