Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Miesto

Žiadosť o poskytnutie informácie možno podať na

  • adrese : Okresný úrad Pezinok, ul. M.R.ŠTEFÁNIKA č 10, 902 01 PEZINOK
  • telefón : 033/641 11 72, fax: 033/641 11 13
  • e-mail : info.pk@minv.sk

Evidenciu žiadostí vedie odbor organizačný.

Čas

Informáciu možno žiadať

Spôsob

Informácie sa poskytujú na základe žiadosti

Kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať

  • v podateľni úradu (e-mail: podatelna.pk@minv.sk, tel.: 033/742 98 60)
  • priamo na príslušnom odbore úradu