Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Mimoriadne vydanie revue „CIVILNÁ OCHRANA pre starostov obcí“

Sekcia krízového riadenia MV SR vydala mimoriadne vydanie revue CIVILNÁ OCHRANA pre starostov obcí s cieľom poskytnúť základné informácie a postupy pri ohrození obyvateľstva mimoriadnymi udalosťami a pri plnení úloh a zabezpečovaní opatrení civilnej ochrany v prospech ochrany životov, zdravia a majetku.  Vzhľadom na nízky náklad vydania (len 1 ks /1 obec, mesto v SR) po súhlase zodpovednej redaktorky tohto odborného periodika sme sprístupnili na stiahnutie mimoriadne vydanie vo formáte PDF pre odbornú i laickú verejnosť. Materiály uverejnené v predmetnom revue CO je možné v plnom rozsahu využívať pri plnení úloh civilnej ochrany, uverejňovať na svojich web stránkach, či v obecných novinách so zachovaní pôvodného textu a uvedením zdroja.

 
 
Dokumenty na stiahnutie