Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Monitorovanie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

Predmetom monitorovania horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity je dôsledné a pravidelné sledovanie a sumarizácia informácií o jej implementácii a následné vyhodnocovanie priebehu ich realizácie s využitím súboru merateľných ukazovateľov zadefinovaných v prílohe č. 2 Systému koordinácie implementácie HP MRK. Prostredníctvom merateľných ukazovateľov sa posudzuje stav dosahovania cieľa, mobilizácie zdrojov a dosahovania výsledkov implementácie.

Základnými výstupmi monitorovania sú výročné správy a záverečná správa horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity.

Ďalšie dokumenty:

  • Číselník projektových ukazovateľov, verzia február 2013