Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Monitorovanie a hodnotenie

Monitorovanie a hodnotenie sú navzájom úzko prepojené činnosti. Pri hodnotení sa využívajú údaje získané na základe monitorovania, a zároveň výsledky hodnotenia môžu ovplyvniť potrebu zavedenia nových ukazovateľov alebo aktualizáciu už existujúcich ukazovateľov. Monitorovanie umožňuje vykonávať hodnotenia a zároveň jeho výsledky môžu signalizovať vznik potenciálnych problémov alebo skutočných problémov.

Hodnotenie zahŕňa skúmanie informácií získaných z monitorovania a iných zdrojov (napr. štatistické údaje) s cieľom zistiť a vysvetliť účinky finančnej pomoci EÚ. Pri hodnotení sa využívajú údaje z monitorovacieho systému vrátane výstupových a výsledkových ukazovateľov.
Údaje získané na základe monitorovania sú považované ako zdroj počiatočných alebo doplnkových informácií, ktoré sa ďalej spracovávajú a slúžia na vykonanie analýz a vypracovávanie hodnotiacich správ.