Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2023, streda
 

Potrebujem licenciu na montáž autoalarmov?

13. 05. 2008

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) technickou službou je vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.
Poplachový systém je definovaný v § 8 písm. h) ako sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich predmet pevne zabudovaný na chránenom objekte alebo na chránenom mieste, alebo v chránenom objekte, ktorý po neoprávnenom zásahu na chránenom objekte alebo na chránenom mieste alebo po neoprávnenom zásahu do chráneného objektu alebo do chráneného miesta vyvolá svetelný, zvukový alebo iný signál.
Auto-alarmy svojou podstatou spadajú do definície poplachového systému preto možno konštatovať, že montáž auto-alarmov je technickou službou v zmysle § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti. Podľa § 68 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti technickú službu možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby. O udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby rozhoduje krajské riaditeľstvo na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Prezident PZ

Štefan HamranŠTEFAN HAMRAN, prezident PZ
»viac informácií

Fotogalérie