Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Archívne fondy

ARCHÍVNE FONDY ŠTÁTNEHO ARCHÍVU V NITRE

SO SÍDLOM V IVANKE PRI NITRE (MIMO PRACOVÍSK)

Stak ku dňu: 30. 11. 2017

 

Orgány verejnej moci

 

 

Úrady pozemkovej reformy 1920 – 1949

   7202   Pracovná skupina pozemkovej reformy v Leviciach (PDF, 255 kB)

   7203   Pracovná skupina pozemkovej reformy v Nitre (PDF, 255 kB)

   7199   Štátna obvodová úradovňa pozemkovej reformy v Leviciach

 

Verejná správa do roku 1922 - Stolice a župy

   7210   Dolnonitrianska župa

   7206   Komárňanská župa I. (PDF, 305 kB)

   7208   Komárňanská župa II. /v Maďarsku/

   7209   Nitrianska župa I. (PDF, 248 kB)

   7207   Rábsko-komárňansko-ostrihomská župa /na Slovensku/

   7211   Tekovská župa

 

Verejná správa do roku 1922 - Výsadné územia

   7555   Stolica arcibiskupských predialistov vo Vrábľoch

 

Verejná správa do roku 1922 - Vládni komisári

   7212   Komisár Komárňansko-ostrihomskej župy

   7214   Komisár Nitrianskej župy

   7213   Komisár Nitriansko-tekovskej župy /Nitriansky dištrikt/

   7215   Vládni komisári Nitrianskej župy

 

Verejná správa do roku 1922 - Verejnosprávne výbory

   7217   Verejnosprávny výbor Komárňanskej župy I.

   7219   Verejnosprávny výbor Komárňanskej župy II.

   7220   Verejnosprávny výbor Nitrianskej župy

   7218   Verejnosprávny výbor Rábsko-komárňansko-ostrihomskej župy

   7221   Verejnosprávny výbor Tekovskej župy

 

Verejná správa do roku 1922 - Slúžnovské úrady

   7235   Expozitúra Slúžnovského úradu v Prievidzi v Nitrianskom Rudne

   7227   Slúžnovský úrad v Hlohovci

   7228   Slúžnovský úrad v Holíči

   7225   Slúžnovský úrad v Hurbanove

   7222   Slúžnovský úrad v Kocsi

   7223   Slúžnovský úrad v Komárne

   7240   Slúžnovský úrad v Kremnici

   7241   Slúžnovský úrad v Leviciach

   7229   Slúžnovský úrad v Myjave

   7230   Slúžnovský úrad v Nitre

   7231   Slúžnovský úrad v Novom Meste nad Váhom

   7232   Slúžnovský úrad v Nových Zámkoch

   7242   Slúžnovský úrad v Oslanoch

   7233   Slúžnovský úrad v Piešťanoch

   7234   Slúžnovský úrad v Prievidzi

   7237   Slúžnovský úrad v Šali

   7236   Slúžnovský úrad v Senici

   7224   Slúžnovský úrad v Štúrove

   7226   Slúžnovský úrad v Tate (v Maďarsku)

   7238   Slúžnovský úrad v Topoľčanoch

   7239   Slúžnovský úrad v Žabokrekoch nad Nitrou

   7243   Slúžnovský úrad v Žiari nad Hronom

   7245   Slúžnovský úrad v Zlatých Moravciach

   7244   Slúžnovský úrad vo Vrábľoch

 

Verejná správa do roku 1922 - Štátne odborné úrady

   7268   Expozitúra školského inšpektorátu v Senici

   7246   Hraničná komisia v Skalici

   7538   Inšpektorát katolíckych škôl v Nitrianskej župe

   7261   Komisár pre mor dobytka v Zlatých Moravciach

   7680   Komisariát strojníctva a elektrotechniky v Nitre

   7286   Obvodný školský inšpektorát rímskokatolíckej cirkvi v Dvoroch nad Žitavou

   7263   Okresný zverolekár v Zemianskej Olči

   7247   Protinúdzový výbor pre Komárňanskú župu v Komárne

   7248   Protinúdzový výbor pre Nitriansku župu v Nitre

   9383   Rímsko-katolícka školská stolica v Nemčiňanoch

   9392   Rímsko-katolícka školská stolica v Žiranoch

   7293   Školská stolica v Dvoroch nad Žitavou

   9464   Školský inšpektorát v Nitre

   9307   Školský inšpektorát v Zlatých Moravciach (PDF, 258 kB)

   7259   Správa obecných lesov v župách Komárno a Fejér v Tate

   7667   Štátna lesná správa v Senici

   7255   Štátna lesná správa v Zlatých Moravciach

   7252   Štátna okresná lesná správa v Komárne

   7253   Štátna okresná lesná správa v Nitre

   7254   Štátna okresná lesná správa v Prievidzi

   7256   Štátna okresná lesná správa v Žarnovici

   7257   Štátny lesný úrad v Komárne

   7258   Štátny lesný úrad v Nitre

32503   Štátny pôdohospodársko-technický úrad v Komárne

   7260   Štátny pôdohospodársky inšpektorát v Nitre

   7264   Štátny stavebný úrad v Komárne

   7265   Štátny stavebný úrad v Nitre I.

   7250   Výbor vojnovej pomoci Komárňanskej župy v Komárne

   7266   Župný školský inšpektorát v Komárne

   7267   Župný školský inšpektorát v Nitre

   7540   Župný úrad práce v Nitre I

   7262   Župný zverolekár v Komárne

 

Verejná správa v rokoch 1923 – 1927 - Župy

   7269   Nitrianska župa II.

   7270   Župný dom v Zlatých Moravciach

 

Verejná správa v rokoch 1923 – 1927 - Štátne odborné úrady

   7216   Krajská volebná komisia v Nových Zámkoch (PDF, 241 kB)

   7271   Oblastný priemyselný inšpektorát v Nitre

   7275   Obvodný školský inšpektorát v Komárne

   7272   Štátny stavebný úrad v Nových Zámkoch I.-II.

   7274   Župná sirotská stolica v Balassagyarmate (Maďarsko)

   7670   Župný úrad práce v Nitre II (DOCX, 36 kB)

 

Verejná správa v rokoch 1940 – 1945 - Župy

   7278   Nitrianska župa III.

 

Verejná správa v rokoch 1940 – 1945 - Vládni poverenci

   7279   Vládny poverenec pre Nitriansku a Pohronskú župu

 

Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 - (1944) 1945 - Župy

   7280   Komárňanská župa III.

   7281   Nitriansko-bratislavská župa

   7282   Tekovsko-hontianska župa

 

Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 - (1944) 1945 - Verejnosprávne výbory

   7283   Verejnosprávny výbor Komárňanskej župy III.

   7284   Verejnosprávny výbor Nitriansko-bratislavskej župy

   7285   Verejnosprávny výbor Tekovsko-hontianskej župy

 

Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 - (1944) 1945 - Hlavnoslúžnovské úrady

   9415   Hlavnoslúžnovský úrad vo Vrábľoch II

 

Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 - (1944) 1945 - Štátne odborné úrady

   7251   Kultúrno-inžiniersky úrad v Komárne

   7288   Oblastný poľnohospodársky inšpektorát v Komárne

   7287   Obvodný sociálny inšpektorát v Budapešti

   9530   Okresný hospodársky dozorca vo Vrábľoch

   7292   Župný pôdohospodársky inšpektorát v Komárne

   7291   Župný protipožiarny inšpektorát v Komárne

   7289   Župný školský inšpektorát v Komárne II.

   7294   Župný zverolekár v Komárne II.

 

Špecializovaná štátna správa v rokoch 1945 – 1949 - Osídľovací úrad, Fond národnej obnovy

   7298   Expozitúra Fondu národnej obnovy v Leviciach

   7299   Expozitúra Fondu národnej obnovy v Prievidzi

   7296   Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu a Fondu národnej obnovy v Leviciach

   7297   Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu a Fondu národnej obnovy v Prievidzi

   7300   Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Handlovej

   7301   Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Komárne

   7302   Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Leviciach

   7303   Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Nových Zámkoch

   7304   Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Šahách

   7305   Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Šali

   7306   Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Štúrove

   7307   Presídľovacia stanica v Štúrove

   7295   Slovenská repatriačná komisia v Maďarsku

 

Špecializovaná štátna správa v rokoch 1945 – 1949 - Hospodárska kontrolná služba

   7308   Expozitúra Hospodárskej kontrolnej služby v Nitre (PDF, 254 kB)

   7309   Expozitúra Hospodárskej kontrolnej služby v Nových Zámkoch (PDF, 251 kB)

34398   Expozitúra Hospodárskej kontrolnej služby v Partizánskom (PDF, 244 kB)

 

Špecializovaná štátna správa v rokoch 1945 – 1949 - Štátne stavebné úrady

   7310   Štátny stavebný úrad v Nitre II. (DOCX, 41 kB)

   7311   Štátny stavebný úrad v Nových Zámkoch (DOCX, 43 kB)

   7312   Štátny stavebný úrad v Partizánskom

 

Finančná správa - Finančné riaditeľstvá

   7315   Finančné riaditeľstvo v Nitre

   7314   Župné finančné riaditeľstvo v Nitre

 

Finančná správa - Finančné správy

   9868   Okresná finančná správa v Nitre

 

Finančná správa - Daňové a berné úrady

   7316   Daňová správa v Nitre

   9721   Daňová správa v Nitre

   9361   Daňová správa v Zlatých Moravciach

   9882   Daňový úrad v Nitre

35274   Daňový úrad v Zlatých Moravciach

35273   Daňový úrad vo Vrábľoch

34465   Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre

 

Krajská správa v rokoch 1949 – 1960 - Krajské národné výbory

   7317   Krajský národný výbor v Nitre

 

Krajská správa v rokoch 1949 – 1960 - Zmocnenci štátneho úradu plánovacieho

   7318   Zmocnenec Štátneho úradu plánovacieho v Nitre

 

Krajská správa v rokoch 1949 – 1960 - Krajskí splnomocnenci ministerstva výkupu

   7319   Krajský splnomocnenec ministerstva výkupu v Nitre

 

Krajská správa v rokoch 1949 – 1960 - Krajské komisie ľudovej kontroly a štatistiky

   7768   Krajská obchodná inšpekcia v Nitre

 

Krajská správa v rokoch 1949 – 1960 - Krajské investorské útvary

   7320   Krajský investor občianskej výstavby v Nitre (DOCX, 35 kB)

   7321   Krajský investorský útvar v Nitre

 

Krajská správa v rokoch 1949 – 1960 - Krajská štatistická služba

   7322   Krajská služba Štátneho štatistického úradu v Nitre (PDF, 281 kB)

 

Krajská správa v rokoch 1971 – 1990 - Iné úrady na krajskej úrovni

32371   Inšpektorát práce v Nitre

 

Krajská správa od roku 1996 - Krajské úrady

   7882   Krajský úrad v Nitre

 

Krajská správa od roku 1996 - Štátne odborné úrady

29858   Krajský lesný úrad v Nitre

27331   Krajský pozemkový úrad v Nitre

27785   Krajský školský úrad v Nitre

32247   Krajský stavebný úrad v Nitre

34716   Krajský úrad práce v Nitre

27330   Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre

30683   Krajský úrad životného prostredia v Nitre

 

Krajská správa od roku 1996 - Iné úrady na krajskej úrovni

32406   Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre

27329   Krajská veterinárna a potravinová správa v Nitre

27328   Krajský inšpektorát Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej inšpekcie v Nitre

26961   Krajský odbor Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

   9442   Okresný úrad ochrany práce v Nitre

27506   Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ochrany vôd v Nitre

27823   Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát odpadového hospodárstva v Nitre

27165   Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj

35263   Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre

27824   Štátna energetická inšpekcia, Krajský inšpektorát v Nitre

27318   Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre

 

Okresná správa do roku 1945 - Okresné úrady

   9438   Okresný úrad v Nitre (PDF, 281 kB)

   9296   Okresný úrad v Zlatých Moravciach (PDF, 279 kB)

   9414   Okresný úrad vo Vrábľoch

 

Okresná správa do roku 1945 - Štátne odborné úrady

   9871   Dôchodkový kontrolný úrad v Nitre

   9725   Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Nitre

   9427   Okresná verejná sprostredkovateľňa práce vo Vrábľoch

   9502   Okresný výbor vicinálnych ciest v Nitre

   9425   Správa vicinálnych ciest vo Vrábľoch

   7313   Štátny strojný úrad v Nitre (DOCX, 35 kB)

   9441   Úrad práce v Nitre

   7671   Úrad práce v Nitre I

   7672   Úrad práce v Nitre II

   9342   Úrad práce v Zlatých Moravciach

   9341   Verejná sprostredkovateľňa práce v Zlatých Moravciach

   7323   Živnostenský inšpektorát v Nitre

 

Okresná správa v rokoch 1945 – 1990 - Jednotné národné výbory

   9440   Jednotný národný výbor v Nitre (PDF, 250 kB)

 

Okresná správa v rokoch 1945 – 1990 - Okresné národné výbory

   9439   Okresný národný výbor v Nitre

   9360   Okresný národný výbor v Zlatých Moravciach (DOCX, 42 kB)

   9416   Okresný národný výbor vo Vrábľoch (DOCX, 43 kB)

 

Okresná správa v rokoch 1945 – 1990 - Štátne odborné úrady

   9630   Katastrálny meračský úrad v Nitre

   9369   Katastrálny meračský úrad v Zlatých Moravciach (PDF, 252 kB)

   9821   Okresná poľnohospodárska správa v Nitre

   9518   Okresná služba štátneho štatistického úradu v Nitre

   9517   Okresná služba štátneho štatistického úradu v Zlatých Moravciach

   9516   Okresná služba štátneho štatistického úradu vo Vrábľoch

   9886   Okresná správa cestovného ruchu v Nitre

   9729   Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Nitre

10033   Okresný investorský útvar bytovej a občianskej výstavby pri Okresnom národnom výbore v Nitre

   9306   Okresný úrad ochrany práce v Zlatých Moravciach

   9533   Okresný úrad ochrany práce vo Vrábľoch

10004   Regionálna veterinárna správa v Nitre

   7673   Úrad ochrany práce v Nitre

 

Okresná správa od roku 1991 - Okresné a obvodné úrady

10096   Obvodný úrad v Nitre I.

10145   Obvodný úrad v Nitre II.

10094   Obvodný úrad v Zlatých Moravciach

10016   Obvodný úrad vo Vrábľoch

10010   Okresný úrad v Nitre I.

10097   Okresný úrad v Nitre II.

10134   Okresný úrad v Zlatých Moravciach

 

Okresná správa od roku 1991 - Štátne odborné úrady

35596   Daňový úrad vo Vrábľoch II

   7769   Oblastný lesný úrad v Nitre

34619   Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre

10007   Okresný úrad práce v Nitre

10089   Okresný úrad životného prostredia v Nitre

10136   Školská správa v Nitre

 

Okresná správa od roku 1991 - Iné úrady na okresnej úrovni

32221   Pedagogicko - psychologická poradňa v Nitre

10130   Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, okresné oddelenie Nitra

10018   Obvodný úrad životného prostredia v Nitre

35803   Obvodný úrad životného prostredia v Nitre II.

10120   Obvodný úrad životného prostredia v Zlatých Moravciach

   9585   Okresná roľnícka komisia v Nitre

10087   Rada obrany okresu Nitra

10095   Rada obrany okresu Zlaté Moravce

10135   Správa geodézie a kartografie v Bratislave, pracovisko v Nitre

 

Mestská a obecná správa do roku 1945 - Magistráty

   9476   Magistrát mesta Nitra

 

Mestská a obecná správa do roku 1945 - Mestské úrady

   7663   Mestský úrad v Nitre

   9477   Mestský úrad v Nitre

 

Mestská a obecná správa do roku 1945 - Notárske úrady

   9482   Obecný notársky úrad v Nitre

   9367   Obecný notársky úrad v Zlatých Moravciach

   9305   Obvodný notársky úrad v Beladiciach

   9444   Obvodný notársky úrad v Cabaji

   9300   Obvodný notársky úrad v Čiernych Kľačanoch

   9419   Obvodný notársky úrad v Čifároch

   9449   Obvodný notársky úrad v Dolných Lefantovciach

   9384   Obvodný notársky úrad v Dolných Sľažanoch

   9451   Obvodný notársky úrad v Golianove

   9302   Obvodný notársky úrad v Hosťovciach

   9450   Obvodný notársky úrad v Ivanke pri Nitre

   9303   Obvodný notársky úrad v Jelenci

   9496   Obvodný notársky úrad v Jelšovciach

   9417   Obvodný notársky úrad v Klasove

   9299   Obvodný notársky úrad v Malých Vozokanoch

   9461   Obvodný notársky úrad v Mojmírovciach

   9452   Obvodný notársky úrad v Nitre - okolie

   9422   Obvodný notársky úrad v Novej Vsi nad Žitavou

   9453   Obvodný notársky úrad v Nových Sadoch

   9346   Obvodný notársky úrad v Obyciach

   9456   Obvodný notársky úrad v Pohraniciach

   9457   Obvodný notársky úrad v Poľnom Kesove

   9301   Obvodný notársky úrad v Tesároch nad Žitavou

   9304   Obvodný notársky úrad v Topoľčiankach

   9722   Obvodný notársky úrad v Zbehoch

   9436   Obvodný notársky úrad v Žitavciach

   9368   Obvodný notársky úrad v Zlatých Moravciach

   9298   Obvodný notársky úrad v Zlatých Moravciach - okolie

   9524   Obvodný notársky úrad vo Veľkom Cetíne

   9460   Obvodný notársky úrad vo Veľkom Záluží

   9421   Obvodný notársky úrad vo Vrábľoch

 

Mestská a obecná správa do roku 1945 - Iné miestne úrady

   7324   Obecný úrad v Nagy Káte

 

Mestská a obecná správa v rokoch 1945 – 1990 - Mestské národné výbory

   9478   Mestský národný výbor v Nitre

   9615   Mestský národný výbor v Zlatých Moravciach

   9617   Mestský národný výbor vo Vrábľoch

 

Mestská a obecná správa v rokoch 1945 – 1990 - Obvodné úrady miestnych národných výborov

   9445   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Cabaji I.

   9802   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Cabaji II.

   9350   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čiernych Kľačanoch

   9578   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čifároch

   9448   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolných Lefantovciach I.

   9803   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolných Lefantovciach II.

   9395   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolných Sľažanoch

   9507   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Golianove

   9910   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hosťovciach I.

   9814   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hosťovciach II.

   9522   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ivanke pri Nitre I.

   9794   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ivanke pri Nitre II.

   9352   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jelenci I.

   9812   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jelenci II.

   9505   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jelšovciach

   9544   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Klasove I.

   9811   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Klasove II.

   9349   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malých Vozokanoch I.

   9815   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malých Vozokanoch II.

   9809   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Močenku

   9462   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Mojmírovciach I.

   9797   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Mojmírovciach II.

   9354   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nevericiach

   9506   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nitre

10078   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Novej Vsi nad Žitavou

   9454   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nových Sadoch I.

   9801   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nových Sadoch II.

   9493   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Obyciach

   9509   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pohraniciach I.

   9799   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pohraniciach II.

   9458   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Poľnom Kesove

   9810   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rišňovciach

   9351   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tesároch nad Žitavou I. (Tesárskych Mlyňanoch)

   9818   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tesárskych Mlyňanoch II.

   9353   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Topoľčiankach I.

   9816   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Topoľčiankach II.

   9768   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Žitavciach

   9348   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Zlatých Moravciach I.

   9747   Obvodný úrad miestnych národných výborov v Zlatých Moravciach II.

   9589   Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Cetíne I.

   9760   Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Cetíne II.

   9800   Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Lapáši

   9508   Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Záluží

   9748   Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vrábľoch I.

   9791   Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vrábľoch II.

   9798   Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Výčapoch-Opatovciach

 

Mestská a obecná správa v rokoch 1945 – 1990 - Miestne národné výbory

   9693   Miestny národný výbor v Alekšinciach

   9563   Miestny národný výbor v Andači

   9549   Miestny národný výbor v Bábe

   9694   Miestny národný výbor v Babindole

   9542   Miestny národný výbor v Bádiciach

   9555   Miestny národný výbor v Beladiciach

   9688   Miestny národný výbor v Branči

   9901   Miestny národný výbor v Cabaj-Čápore

   9446   Miestny národný výbor v Cabaji

   9599   Miestny národný výbor v Čabe

   9759   Miestny národný výbor v Čab-Sile

   9601   Miestny národný výbor v Čakajovciach

   9447   Miestny národný výbor v Čápore

   9357   Miestny národný výbor v Čaradiciach

   9880   Miestny národný výbor v Čechynciach

   9545   Miestny národný výbor v Čeľadiciach

   9571   Miestny národný výbor v Červenom Hrádku

   9586   Miestny národný výbor v Choči

   9744   Miestny národný výbor v Chrašťanoch

   9484   Miestny národný výbor v Chrenovej

10123   Miestny národný výbor v Chyndiciach

   9572   Miestny národný výbor v Chyzerovciach

   9695   Miestny národný výbor v Čiernych Kľačanoch

   9525   Miestny národný výbor v Čifároch

   9566   Miestny národný výbor v Dolnom Vinodole

   9696   Miestny národný výbor v Dolných Krškanoch

   9512   Miestny národný výbor v Dolných Lefantovciach (PDF, 252 kB)

   9626   Miestny národný výbor v Dolných Obdokovciach

   9495   Miestny národný výbor v Dolných Sľažanoch

   9716   Miestny národný výbor v Dolných Štitároch

   9743   Miestny národný výbor v Dražovciach

   9602   Miestny národný výbor v Dyčke

   9511   Miestny národný výbor v Golianove

   9697   Miestny národný výbor v Hájskom

   9771   Miestny národný výbor v Hornej Kráľovej

   9603   Miestny národný výbor v Hornom Ohaji

   9567   Miestny národný výbor v Hornom Vinodole

   9485   Miestny národný výbor v Horných Krškanoch

   9562   Miestny národný výbor v Horných Lefantovciach (PDF, 256 kB)

   9727   Miestny národný výbor v Horných Sľažanoch

   9359   Miestny národný výbor v Hostí

   9718   Miestny národný výbor v Hosťovciach

   9548   Miestny národný výbor v Hosťovej

   9596   Miestny národný výbor v Hruboňove

   9698   Miestny národný výbor v Ivanke pri Nitre

   9592   Miestny národný výbor v Jarku

   9345   Miestny národný výbor v Jedľových Kostoľanoch

   9355   Miestny národný výbor v Jelenci

   9543   Miestny národný výbor v Jelšovciach

   9739   Miestny národný výbor v Kapinciach

   9699   Miestny národný výbor v Klasove

   9731   Miestny národný výbor v Kňažiciach

   9547   Miestny národný výbor v Kolíňanoch

   9356   Miestny národný výbor v Kostoľanoch pod Tribečom

   9486   Miestny národný výbor v Kyneku

   9564   Miestny národný výbor v Ladiciach

   9550   Miestny národný výbor v Lapáši

   9902   Miestny národný výbor v Lefantovciach (PDF, 257 kB)

   9700   Miestny národný výbor v Lehote

   9701   Miestny národný výbor v Lovciach

   9604   Miestny národný výbor v Lúčnici nad Žitavou

   9534   Miestny národný výbor v Ľudovítovej

   9702   Miestny národný výbor v Lukáčovciach

   9703   Miestny národný výbor v Lužiankach

   9737   Miestny národný výbor v Machulinciach

   9559   Miestny národný výbor v Malom Bábe

   9553   Miestny národný výbor v Malom Lapáši

   9740   Miestny národný výbor v Malom Záluží

   9628   Miestny národný výbor v Malých Chrašťanoch

   9605   Miestny národný výbor v Malých Chyndiciach

   9490   Miestny národný výbor v Malých Vozokanoch

   9712   Miestny národný výbor v Mankovciach

   9573   Miestny národný výbor v Martine nad Žitavou

   9745   Miestny národný výbor v Martinovej

   9541   Miestny národný výbor v Mecheniciach

   9606   Miestny národný výbor v Meleku

   9749   Miestny národný výbor v Mlyňanoch (PDF, 251 kB)

   9483   Miestny národný výbor v Mlynárciach

   9565   Miestny národný výbor v Močenku

   9607   Miestny národný výbor v Mojmírovciach

   9411   Miestny národný výbor v Nemčiňanoch

   9717   Miestny národný výbor v Nevericiach

   9741   Miestny národný výbor v Nevidzanoch

   9756   Miestny národný výbor v Nitranoch

   9556   Miestny národný výbor v Nitrianskych Hrnčiarovciach

   9608   Miestny národný výbor v Novej Vsi nad Žitavou

   9455   Miestny národný výbor v Nových Sadoch

10000   Miestny národný výbor v Nových Vozokanoch

   9492   Miestny národný výbor v Obyciach

   9710   Miestny národný výbor v Opatovciach nad Žitavou

   9609   Miestny národný výbor v Pani

   9738   Miestny národný výbor v Podhoranoch

   9510   Miestny národný výbor v Pohraniciach

   9503   Miestny národný výbor v Poľnom Kesove

10113   Miestny národný výbor v Prílepoch

   9554   Miestny národný výbor v Pustom Chotári

   9557   Miestny národný výbor v Rišňovciach

   9412   Miestny národný výbor v Rohožnici

   9591   Miestny národný výbor v Rumanovej

   9600   Miestny národný výbor v Sile

   9569   Miestny národný výbor v Skýcove

   9728   Miestny národný výbor v Sľažanoch

   9751   Miestny národný výbor v Slepčanoch

   9540   Miestny národný výbor v Sokolníkoch

   9704   Miestny národný výbor v Štefanovičovej

   9595   Miestny národný výbor v Suľanoch

   9705   Miestny národný výbor v Šuriankach

   9611   Miestny národný výbor v Tajnej

   9612   Miestny národný výbor v Telinciach

   9489   Miestny národný výbor v Tesároch nad Žitavou (PDF, 253 kB)

   9752   Miestny národný výbor v Tesárskych Mlyňanoch (DOCX, 36 kB)

   9706   Miestny národný výbor v Topoľčiankach

   9463   Miestny národný výbor v Zbehoch

   9708   Miestny národný výbor v Žikave

   9689   Miestny národný výbor v Žiranoch

   9711   Miestny národný výbor v Žitavanoch

   9610   Miestny národný výbor v Žitavciach

   9715   Miestny národný výbor v Zlatne

   9459   Miestny národný výbor vo Svätoplukove

   9750   Miestny národný výbor vo Vajke nad Žitavou

   9613   Miestny národný výbor vo Velčiciach

   9707   Miestny národný výbor vo Veľkej Doline

   9558   Miestny národný výbor vo Veľkom Bábe

   9590   Miestny národný výbor vo Veľkom Cetíne

   9574   Miestny národný výbor vo Veľkom Lapáši

   9593   Miestny národný výbor vo Veľkom Záluží

   9629   Miestny národný výbor vo Veľkých Chrašťanoch

   9614   Miestny národný výbor vo Veľkých Chyndiciach

   9757   Miestny národný výbor vo Veľkých Janíkovciach

   9570   Miestny národný výbor vo Veľkých Vozokanoch

   9546   Miestny národný výbor vo Vieske nad Žitavou

   9568   Miestny národný výbor vo Vinodole

   9616   Miestny národný výbor vo Volkovciach

   9594   Miestny národný výbor vo Výčapkoch

   9588   Miestny národný výbor vo Výčapoch-Opatovciach

 

Mestská a obecná správa v rokoch 1945 – 1990 - Iné miestne úrady

   9881   Útvar hlavného architekta mesta Nitry

 

Mestská a obecná samospráva od roku 1991- Obecné úrady

10001   Obecný úrad v Cabaj-Čápore

32185   Obecný úrad v Čaradiciach

10011   Obecný úrad v Choči

10133   Obecný úrad v Čifároch

34652   Obecný úrad v Horných Lefantovciach

34925   Obecný úrad v Hostí

34075   Obecný úrad v Jelšovciach

33869   Obecný úrad v Ladiciach

   9792   Obecný úrad v Lúčnici nad Žitavou

33852   Obecný úrad v Lukáčovciach

10108   Obecný úrad v Malých Chyndiciach

10129   Obecný úrad v Mankovciach

10086   Obecný úrad v Močenku

34060   Obecný úrad v Mojmírovciach

33851   Obecný úrad v Nemčiňanoch

34437   Obecný úrad v Podhoranoch

34076   Obecný úrad v Rišňovciach

10080   Obecný úrad v Tajnej

10138   Obecný úrad v Tesárskych Mlyňanoch

34507   Obecný úrad vo Velčiciach

34754   Obecný úrad vo Veľkom Cetíne

34399   Obecný úrad vo Veľkých Vozokanoch

10139   Obecný úrad vo Vinodole

10144   Obecný úrad vo Volkovciach

 

Mestská a obecná samospráva od roku 1991- Špecializované úrady

   7776   Rada obrany v Nitre

 

Justícia

 

Justičné inštitúcie do roku 1850 - Podriadené súdy

   7327   Podriadený súd Komárňansko-ostrihomskej župy

   7325   Podriadený súd v Leviciach

 

Justičné inštitúcie z rokov 1850 – 1861- Krajinské (krajské, župné) súdy

   7328   Dočasný krajský súd v Komárne

   7329   Dočasný krajský súd v Zlatých Moravciach

34589   Župná súdna stolica v Komárne

   7333   Župná súdna stolica v Nitre

   7330   Župný súd v Banskej Bystrici

   7331   Župný súd v Nitre I.

 

Justičné inštitúcie z rokov 1850 – 186 - Okresné súdy I. triedy

   7334   Okresný zborový súd v Novom Meste nad Váhom

   7335   Okresný zborový súd v Prievidzi

   7336   Okresný zborový súd v Skalici

 

Justičné inštitúcie z rokov 1850 – 1861- Okresné súdy II. Triedy

   7337   Okresný súd v Dvoroch nad Žitavou

   7338   Okresný súd v Hlohovci

   7339   Okresný súd v Komárne

   7340   Okresný súd v Komlóde

   7341   Okresný súd v Leviciach

   7342   Okresný súd v Myjave

   7343   Okresný súd v Nových Zámkoch

   7344   Okresný súd v Oslanoch

   7345   Okresný súd v Senici

   7346   Okresný súd v Tate

   7347   Okresný súd v Topoľčanoch

   7351   Okresný súd v Zlatých Moravciach

   7348   Okresný súd vo Veľkých Kostoľanoch

   7349   Okresný súd vo Vrábľoch

   7350   Okresný súd vo Vyhniach

 

Justičné inštitúcie z rokov 1850 – 1861- Mestsky delegované okresné súdy

   7352   Mestsky delegovaný okresný súd v Nitre

 

Justičné inštitúcie z rokov 1850 – 1861- Urbárske súdy

   7353   Urbársky súd v Komárne

   7354   Urbársky súd v Nitre

   7355   Urbársky súd v Ostrihome

   7356   Urbársky súd v Trnave

   7357   Urbársky súd v Zlatých Moravciach

 

Justičné inštitúcie z rokov 1850 – 1861- Štátni zástupcovia

   7358   Štátne zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach

 

Justičné inštitúcie od roku 1872 - Krajské súdy (kráľovské súdne stolice, sedrie)

   7359   Krajský súd v Komárne

   7360   Krajský súd v Nitre I.

   7364   Krajský súd v Nitre II.

27327   Krajský súd v Nitre III.

   7363   Krajský súd v Nových Zámkoch

   7361   Krajský súd v Senici

   7362   Krajský súd v Zlatých Moravciach

 

Justičné inštitúcie od roku 1872 - Okresné súdy

   9576   Okresný súd v Nitre

   9338   Okresný súd v Zlatých Moravciach

   9424   Okresný súd vo Vrábľoch

 

Justičné inštitúcie od roku 1872 - Špecializované súdy

   7365   Poisťovací súd v Nitre

 

Justičné inštitúcie od roku 1872 - Štátne zastupiteľstvá

   7367   Kráľovské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch

   7683   Štátne zastupiteľstvo v Komárne

   7366   Štátne zastupiteľstvo v Nitre (PDF, 264 kB)

 

Justičné inštitúcie od roku 1872 - Verejní notári

36570   Dr. Alexander Štefeček, verejný notár v Nitre

36566   Dr. Gejza Pongrácz, verejný notár v Nitre

10031   Dr. Kalmán Pongrácz, verejný notár v Nitre

36568   Dr. Mikuláš Cyril Brežný, verejný notár v Nitre

36569   Dr. Pavel Malovec, verejný notár v Nitre

36571   Dr. Vojtech Peniažka, verejný notár v Nitre

 

Justičné inštitúcie od roku 1872 - Štátne notárstva

10039   Štátne notárstvo v Zlatých Moravciach

 

Justičné inštitúcie od roku 1872 - Nápravno-výchovné a kárne zariadenia

   7369   Domáci komisár trestnice v Leopoldove

   7372   Komenského polepšovňa mladistvých v Košiciach a Hlohovci

27323   Krajské oddelenie nápravných zariadení v Nitre

   7374   Krajské veliteľstvo Zboru väzenskej stráže v Nitre (PDF, 307 kB)

   7368   Trestnica v Leopoldove

   7375   Útvar nápravných zariadení v Bánovciach nad Bebravou

   7376   Útvar nápravných zariadení v Komárne

   7377   Útvar nápravných zariadení v Leviciach

   7373   Útvar nápravných zariadení v Nových Zámkoch

   7379   Útvar nápravných zariadení v Prievidzi

   7380   Útvar nápravných zariadení v Štúrove

   7381   Útvar nápravných zariadení v Topoľčanoch

   7382   Útvar nápravných zariadení vo Vrábľoch

   7370   Väznica Krajského súdu v Komárne

   7371   Väznica Krajského súdu v Nitre

 

Justičné inštitúcie od roku 1872 - Internačné tábory

   7383   Internačný tábor v Zlatých Moravciach (PDF, 252 kB)

 

Justičné inštitúcie od roku 1872 - Sirotské (poručnícke) úrady po roku 1922

   7273   Krajský sirotský úrad v Nitre

   9892   Sirotský úrad I.stolice v Nitre

 

Orgány prokuratúry

   7384   Krajská prokuratúra v Nitre I. (PDF, 277 kB)

31070   Krajská prokuratúra v Nitre II.

   9778   Okresná prokuratúra v Nitre

   9779   Okresná prokuratúra v Zlatých Moravciach

   9780   Okresná prokuratúra vo Vrábľoch

 

Orgány arbitráže

   7385   Krajská štátna arbitráž v Nitre

 

Iné justičné inštitúcie

10122   Exekútorský úrad JUDr. Edita Šupová v Nitre

 

Armáda a bezpečnosť

 

Vojenská správa a vojenské organizácie

   7386   Stála odvodná komisia v Komárne

 

Polovojenské formácie - Veliteľstvá brannej výchovy

   9399   Obvodné veliteľstvo brannej výchovy v Čiernych Kľačanoch

   9723   Okresné veliteľstvo brannej výchovy v Zlatých Moravciach

 

Polovojenské formácie - Stráž obrany štátu

   9535   Stráž obrany štátu v Nitre

 

Polícia a bezpečnostné zložky do roku 1990 - Policajné riaditeľstvá

10034   Policajný úrad mesta Nitry

   7387   Policajný úrad v Nitre (PDF, 258 kB)

 

Polícia a bezpečnostné zložky do roku 1990 - Policajné komisariáty

   7388   Policajný komisariát v Komárne (PDF, 253 kB)

   7389   Policajný komisariát v Štúrove (PDF, 252 kB)

 

Polícia a bezpečnostné zložky do roku 1990 - Krajské správy ZNB

   7397   Oblastné veliteľstvo Zboru národnej bezpečnosti v Komárne

   7398   Oblastné veliteľstvo Zboru národnej bezpečnosti v Leviciach

 

Polícia a bezpečnostné zložky do roku 1990 - Okresné správy ZNB

   7689   Okresné oddelenie Zboru národnej bezpečnosti v Komárne

   7729   Okresné oddelenie Zboru národnej bezpečnosti v Nových Zámkoch

   7743   Okresné oddelenie Zboru národnej bezpečnosti v Prievidzi

   7736   Okresné oddelenie Zboru národnej bezpečnosti v Štúrove

   7697   Okresné veliteľstvo Zboru národnej bezpečnosti v Hurbanove

 

Polícia a bezpečnostné zložky do roku 1990 - Stanice ZNB

   7747   Pátracia stanica Zboru národnej bezpečnosti v Komárne

   7685   Pátracia stanica Zboru národnej bezpečnosti v Leviciach

   7695   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Bátorových Kosihách

   7698   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Bátovciach

   7726   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Chľabe

   7722   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Dedinke

   7699   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Demandiciach

   7711   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Dolnom Ďure

   7723   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Dolnom Ohaji

   7710   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Dolných Sľažanoch

   7725   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Gbelciach

   7738   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Handlovej

   7748   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Horných Salibách

   7700   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Horných Semerovciach

   7686   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Hurbanove

   7712   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Ivanke pri Nitre

   7687   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Iži

   7701   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Kalnej nad Hronom

   7727   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Kameníne

   7688   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Kolárove

   7728   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Kolte

   7690   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Komárne

   7702   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Kozárovciach

   7703   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Leviciach

   7713   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Lužiankach

   7691   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Marcelovej

   7719   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Močenku

   7692   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Moči

   7714   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Mojmírovciach

   7693   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Nesvadoch

   7716   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Nitre na Zobore

   7715   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Nitre v cukrovare

   7739   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Nitrianskom Pravne

   7740   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Nitrianskom Rudne

   7737   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Nitrici

   7741   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Novákoch

   7717   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Novej Vsi nad Žitavou

   7730   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Nových Zámkoch

   7742   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Oslanoch

   7731   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Palárikove

   7704   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Pastovciach

   7705   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Plášťovciach

   7718   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Pohraniciach

   7694   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Pribete

   7744   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Prievidzi

   7745   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Ráztočne

   7706   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Rybníku

   7707   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Šahách

   7732   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Salke

   7734   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Štúrove

   7735   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Tvrdošovciach

   7696   Stanica Zboru národnej bezpečnosti v Zlatnej na Ostrove

   7724   Stanica Zboru národnej bezpečnosti vo Dvoroch nad Žitavou

   7733   Stanica Zboru národnej bezpečnosti vo Svodíne

   7746   Stanica Zboru národnej bezpečnosti vo Valaskej Belej

   7720   Stanica Zboru národnej bezpečnosti vo Veľkom Záluží

   7708   Stanica Zboru národnej bezpečnosti vo Veľkých Krškanoch

   7721   Stanica Zboru národnej bezpečnosti vo Výčapoch-Opatovciach

   7709   Stanica Zboru národnej bezpečnosti vo Vyškovciach nad Ipľom

 

Žandárstvo (četníctvo) - Oblastné žandárske (četnícke) veliteľstvá

   7390   Oblastné četnícke veliteľstvo v Zlatých Moravciach (PDF, 246 kB)

   7393   Oblastné žandárske veliteľstvo v Nitre

   7394   Oblastné žandárske veliteľstvo v Zlatých  Moravciach (PDF, 247 kB)

 

Žandárstvo (četníctvo) - Okresné žandárske (četnícke) veliteľstvá

   7391   Okresné četnícke veliteľstvo v Nitre

   7392   Okresné četnícke veliteľstvo v Zlatých Moravciach (PDF, 245 kB)

   7395   Okresné žandárske veliteľstvo v Zlatých Moravciach (PDF, 245 kB)

 

Žandárstvo (četníctvo) - Žandárske (četnícke) stanice

32512   Četnícka stanica v Horných Semerovciach

   7396   Žandárska stanica v Zlatých Moravciach

 

Iné policajno-bezpečnostné orgány

   9402   Okresné veliteľstvo Slovenskej záchrannej služby v Zlatých Moravciach

 

Hospodárstvo

 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

34094   Komposesorát v Trávniku (PDF, 255 kB)

35406   Pozemkové spoločenstvo pasienkové v Nitre, Mestská časť Mlynárce

   9494   Spolok bývalých urbarialistov vo Veľkých Vozokanoch

   7482   Vinohradnícke spoločenstvo vo Vrábľoch

 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Štátne majetky

   7433   Agrokomplex (Agrokombinát Zobor), š. p. v Nitre

10142   Štátny majetok Mikov Dvor, š. p. v Nitre

10051   Štátny majetok, š. p. Lukov Dvor v likvidácii

26978   Štátny majetok, š. p. v Kravanoch nad Dunajom

   7434   Trust štátnych majetkov v Nitre

 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Poľnohospodárske podniky a družstvá

33175   AGROTAJ poľnohospodárske výrobné družstvo v Tajnej

   7757   BRANKO, spoločný poľnohospodársky podnik v Nitre

   7483   Družstvo "Oponice" v Oponiciach

10019   Jednotné roľnícke družstvo v Alekšinciach

   9406   Jednotné roľnícke družstvo v Andači

   9408   Jednotné roľnícke družstvo v Čápore

   9491   Jednotné roľnícke družstvo v Čaradiciach

   9523   Jednotné roľnícke družstvo v Chrenovej

   9734   Jednotné roľnícke družstvo v Chyzerovciach

   9736   Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Štitároch

   9767   Jednotné roľnícke družstvo v Hornej Kráľovej

   9474   Jednotné roľnícke družstvo v Horných Krškanoch

   9394   Jednotné roľnícke družstvo v Hosťovciach

   9774   Jednotné roľnícke družstvo v Ivanke pri Nitre

   9475   Jednotné roľnícke družstvo v Janíkovciach

   9587   Jednotné roľnícke družstvo v Jedľových Kostoľanoch

   9823   Jednotné roľnícke družstvo v Jelšovciach

   9754   Jednotné roľnícke družstvo v Lapáši

   9732   Jednotné roľnícke družstvo v Mojmírovciach

   9746   Jednotné roľnícke družstvo v Nemčiňanoch

   9730   Jednotné roľnícke družstvo v Nitranoch

10027   Jednotné roľnícke družstvo v Opatovciach nad Žitavou

   9769   Jednotné roľnícke družstvo v Rišňovciach

   9758   Jednotné roľnícke družstvo v Slepčanoch

10028   Jednotné roľnícke družstvo v Sokolníkoch

   9772   Jednotné roľnícke družstvo v Žikave

   9709   Jednotné roľnícke družstvo v Zlatých Moravciach

   9764   Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Vozokanoch

   9733   Jednotné roľnícke družstvo vo Volkovciach

   9775   Jednotné roľnícke družstvo vo Vrábľoch

10115   Poľnohospodárske družstvo Hrádok-Nevidzany v Nevidzanoch

10143   Poľnohospodárske družstvo TERMO v Beladiciach

10090   Poľnohospodárske družstvo v Lukáčovciach

10127   Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach

   9819   Poľnohospodárske družstvo v Telinciach

10118   Poľnohospodárske družstvo v Tesárskych Mlyňanoch

10117   Poľnohospodárske družstvo v Topoľčiankach

10128   Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Cetíne

27321   Spoločný poľnohospodársky liaharenský podnik v Nitre - Párovských Hájoch

   7791   Zeloprodukt, a. s. v Ivanke pri Nitre

   7762   Zeloprodukt, spoločný poľnohospodársky podnik v Ivanke pri Nitre

 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Plemenárske a osivové podniky

29860   Národný žrebčín Topoľčianky, š. p. v Topoľčiankach

 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Iné poľnohospodárske podniky

27317   Agrocomp, š. p. v Klasove

10141   Polnex, spol. s r. o. vo Vrábľoch

27631   Školské hospodárstvo v Zlatých Moravciach

   7435   Štátna ovocinárska škôlka v Prievidzi

 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Riaditeľstvá štátnych lesov a majetkov (1860-1948)

   7681   Riaditeľstvo štátnych lesov v Piešťanoch

 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Štátne lesy – riaditeľstvo a podnikové riaditeľstvá (od 1948)

   7682   Oblastné riaditeľstvo štátnych lesov v Bratislave

 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Správy štátnych lesov (do 1960)

   7436   Správa štátnych lesov v Bohuniciach

   7437   Správa štátnych lesov v Jelenci

   7438   Správa štátnych lesov v Topoľčiankach

 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Štátne lesy - lesné závody

32269   Štátne lesy - Lesný závod v Leviciach

34607   Štátne lesy - Lesný závod v Palárikove

32268   Štátne lesy - Lesný závod v Partizánskom

32267   Štátne lesy - Lesný závod v Prievidzi

33043   Štátne lesy - Lesný závod v Topoľčiankach

 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo - Iné lesné správy a podniky

   7557   Biskupský lesný úrad v Skačanoch

   7558   Kapitulský lesný úrad v Skačanoch

   7559   Lesný úrad cirkevných majetkov v Opatovciach

 

Priemysel - Potravinársky

   7413   Cukrovar a konzerváreň v Nitre, n. p.

   7422   Cukrovar a konzerváreň v Nitre, š. p.

   7412   Cukrovar v Nitre, n. p.

   7415   Cukrovar v Šuranoch, n. p.

   7423   Cukrovarský a cukrovinkársky priemysel v Šuranoch, k. p.

26948   Friesland Slovensko, a. s. v Nitre

   7407   Hospodárska účastinná spoločnosť pre priemysel cukorný v Nitre

   7414   Južnoslovenské cukrovary v Šuranoch, n. p.

27508   LevHydina, a. s. v Leviciach

32245   Mäsokombinát Novum, a. s. v Nových Zámkoch

32244   Mäsový priemysel, š. p. v Nových Zámkoch

   7418   Mlyny a pekárne v Nitre, n. p.

27293   NIPEK, a. s. v Nitre

   7648   Nitrianske mlyny a cestovinárne,  š. p. v Nitre

   7409   Nitrianske mlyny a lúparne v Nitre, pod národnou správou

   7408   Nitrianske mlyny a lúparne v Nitre, účastinná spoločnosť

   7417   Nitrianske mlyny v Nitre, n. p.

   7419   Palma v Leviciach, n. p. (PDF, 246 kB)

32368   Pivovar Karšay, s. r. o. v Nitre

32367   Pivovar, š. p. v Nitre

   7420   Pohronský cukrovar v Pohronskom Ruskove, š. p.

   7410   Pohronský cukrovar v Pohronskom Ruskove, účastinná spoločnosť

10126   Ryba Nitra, spol. s r. o. v likvidácii

   7842   Santovská kyselka, prameň minerálnej vody liečivej a stolovej vody v Santovke

32366   Sladovňa Eckenstein a spol., účastinná spoločnosť v Nitre

   7421   Spojené cukrovary v Trnave, n. p. závody v Nitre a v Šuranoch

   7843   Správa minerálnej vody FATRA v Záturčí

   7411   Šuriansky cukrovar a rafinéria v Šuranoch, účastinná spoločnosť

   7416   Šuriansky cukrovar v Šuranoch, n. p.

   7862   Šuriansky cukrovar, a. s. v Šuranoch

   7770   Šuriansky cukrovar, š. p. v Šuranoch

27326   Topvar, a. s. v Topoľčanoch

27325   Topvar, š. p. v Topoľčanoch

32270   Vinárstvo Vinanza, a. s. vo Vrábľoch

   7819   Západoslovenské pekárne a mlyny, n. p. v Nitre

   7766   Západoslovenské pekárne, n. p. v Nitre, závod v Komárne

   7820   Západoslovenské pekárne, š. p. v Nitre

   7845   Západoslovenské pivovary a sladovne, n. p. v Hurbanove

   7775   Západoslovenské pivovary, n. p. v Bratislave, závod v Hurbanove

33114   Západoslovenské žriedla, n. p. v Santovke

   7864   Zlatý bažant, š. p. v Hurbanove

 

Priemysel - Textilný, odevný a kožiarsky

   7750   BÁNHEGYI, továreň na spracovanie koží v Nových Zámkoch

   7424   Baťa v Bošanoch, úč. spol.

   7805   Bratia Hornovci, úč. spol., továreň na kože v Bytči

   7807   Bratia Kopeckovci, továreň na kožu v Brezovej pod Bradlom

   7800   Ciran-Rechtoris a spol., továreň na kožu v Brezovej pod Bradlom

   7803   Ján Vráblik a spol., továreň na kožu v Brezovej pod Bradlom

   7427   Koželužne v Bošanoch, š. p.

26970   Koželužne, a. s. v Bošanoch

   7799   KUFRIS, továreň na kufry a kožené tašky v Holiči

   7249   Levitex, a. s. v Leviciach

   7823   Levitex, Bavlnárske závody Československo-sovietskeho priateľstva, š. p. v Leviciach

   7861   Luna, š. p. v Nitre

   7808   Matej Šurák, továreň na kože v Brezovej pod Bradlom

   7806   OVIS, družstvo na spracovanie koží a vlny v Bratislave

   7811   Weltson, továreň na kožu a hnacie remene, Marcel Skobla, spol. v Bratislave

   7848   Zornica, š. p. v Bánovciach nad Bebravou

 

Priemysel - Obuvnícky

   7797   Alojz Prikryl, veľkovýroba obuvi v Nitre

   7428   Baťa, slovenská účastinná spoločnosť v Partizánskom

   7426   Baťa-Baťovany, n. p. v Partizánskom

   7792   CEBO HOLDING SLOVAKIA, a. s., v Partizánskom

   7795   CIKTA, úč. spol., továreň na výrobu obuvi v Nových Zámkoch

   7796   Daniel Moravčík a spol. v Košiciach

   7812   E. Messinger, továreň na obuv v Nových Zámkoch

   7798   ERDAL, továreň na výrobu krémov na obuv v Bratislave

   7802   J. a A. Loviškovci, továreň na obuv v Piešťanoch

   7810   Ján Hričovský a spol., továreň na výrobu obuvi v Seredi

   7801   Jozef Strašivták a spol., výroba koženej obuvi ručne v Seredi

   7813   M.Bródy, továreň na obuv v Hlohovci

   7809   Pavel Nahálka, továreň na obuv v Spišskej Novej Vsi

   7804   Vojtech Baeck,veľkovýroba obuvi v Bratislave

   7751   Závody 29. augusta, š. p. v Partizánskom

 

Priemysel - Drevospracujúci

   7404   Adolf Schmitt, drevosklad v Topoľčanoch

10140   IDEA NOVA, s. r. o. v Nitre

30134   Idea, a. s. v Nitre

30131   Idea, š. p. v Nitre

   7855   M.I.T. a.s. v Topoľčanoch

   7669   MIER, a. s. v Topoľčanoch

   7405   MIER, š. p. v Topoľčanoch

   7658   Nábytok, š. p. v Nitre

34232   Parketová továreň a parná píla v Kostoľanoch pod Tribečom

34101   Tatra nábytkáreň Kamenec, a. s. v Kamenci pod Vtáčnikom

   7777   Tatra nábytkáreň, a. s. v Prievidzi

   7406   Tatra nábytok, š. p. v Pravenci

27166   Tatra Pravenec, a. s. v Pravenci

 

Priemysel - Papierenský

29802   AssiDomän Packaging Štúrovo, a. s., v Štúrove

29803   AssiDomän Štúrovo, a. s. v Štúrove

29801   Juhoslovenské celulózky a papierne, a. s. v Štúrove

29798   Juhoslovenské celulózky a papierne, š. p. v Štúrove

29804   Kappa Štúrovo

   7425   Verejná obchodná spoločnosť Bobot v Bobote

 

 

Priemysel - Polygrafický

   7851   Nitrianske tlačiarne, a. s. v Nitre

   7850   Nitrianske tlačiarne, š. p. v Nitre

 

Priemysel - Hutnícky

   7399   Zlieváreň Blaškovič v Nitre

 

Priemysel - Chemický

27168   Chemické závody Wilhelma Piecka, n. p. v Novákoch

   7852   Elektrokarbon Popper a spol. v Prahe

29546   Elektrokarbon, a. s. v Topoľčanoch

   7849   Elektrokarbon, š. p. v Topoľčanoch

27169   Fatra, n. p. Napajedlá, závod Plastika v Nitre

10124   FORPLAST SK, s. r. o. v Novej Vsi nad Žitavou

29617   Novácke chemické závody, n. p. v Novákoch

29622   Novácke chemické závody, š. p. v Novákoch

27203   Plastika, n. p. v Nitre

27204   Plastika, š. p. v Nitre

   7403   Spolok pre chemickú a hutnú výrobu v Novákoch, a. s.

29616   Závody pre chemickú výrobu, n. p. závod v Novákoch

 

Priemysel - Farmaceutický

27316   Bioveta, š. p., v Nitre

 

Priemysel - Gumárenský

27202   Československé závody gumárenské a plastikárske, odborový podnik Zlín, závod 55, Plastika v Nitre

 

Priemysel - Sklársky a keramický

   7429   Elektroporcelán v Čabe, n. p.

10132   Sanker, spol. s r. o. v Nitre v likvidácii

   7661   Slovbijoux, š. p. v Želiezovciach

   7662   Slovprogres, a. s. v Želiezovciach

   7660   Železnobrodské sklo, k. p. v Želiezovciach

 

Priemysel - Strojársky

   7401   Agrokom, š. p. v Komárne

   7859   Agrokov, š. p. v Nitre

   7400   Agrozet n. p., závod v Komárne

10070   Dopravno-mechanizačný podnik, a. s. v Nitre

10069   EKO ZAR, stavebno-mechanizačný podnik, a. s. v Nitre

   7844   Elitex Šurany, a. s. v Šuranoch

   7771   ELITEX, k. p. v Liberci, závod 01 v Šuranoch

   7773   ELITEX, š. p. v Šuranoch

   7817   Lodenice Komárno, závod Gábora Steinera, n. p. v Komárne

   7679   Nitrianske strojárne, a. s. v Nitre

   7674   Nitrianske strojárne, š. p. v Nitre

32240   Sigma, k. p. v Nových Zámkoch

32242   Sigma, š. p. v Nových Zámkoch

32243   Sima, s. r. o. v Nových Zámkoch

   7815   Škodove závody Komárno, n. p. v Komárne

   7786   Škodove závody v Plzni, Lodenica v Komárne

29699   Slovenské energetické strojárne, š. p. v Tlmačoch

35729   Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava, prevádzka v Komárne

   7874   Slovenské lodenice, a. s. v Komárne

   7822   Slovenské lodenice, n. p. v Komárne

   7873   Slovenské lodenice, š. p. v Komárne

   7828   Závody ťažkého strojárstva, kombinát, kombinátny podnik v Komárne

   7826   Závody ťažkého strojárstva, n. p. v Komárne

 

Priemysel - Elektrotechnický

   7755   A. de Witt - elektrotechnická továreň v Brne

   7781   Calex, a. s. v Zlatých Moravciach

   7780   Calex, š. p. v Zlatých Moravciach

   7853   Dynamocarbon Rudolf Glasser v Trnovanoch-Tepliciach

   7378   Elektrosvit Nové Zámky, a.s. v Nových Zámkoch

   7752   ELEKTROSVIT, n. p. v Nových Zámkoch

   7756   ELEKTROSVIT, n. p. výroba svietidiel v Brne

   7788   Nový Calex, a. s. v Zlatých Moravciach

   7854   Ringsdorff, závody Mehlen-Rhein Nemecko, závod Sobědruhy u Teplic-Šanová

   7787   Samsung-Calex, spol. s r.o. v Zlatých Moravciach

   7753   Severočeské elektrotechnické závody, n. p. v Šluknove

   7655   Tesla v Holešoviciach, š. p. závod 07 v Nových Zámkoch

   7666   TESLA, n. p. vo Vrábľoch

   7779   Továreň na chladničky, n. p. v Zlatých Moravciach

 

Priemysel - Automobilový priemysel

   7402   Autobrzdy , n. p. v Jablonci nad Nisou, závod 09 vo Vrábľoch

   7765   Autobrzdy, n. p. v Jablonci nad Nisou, závod 06 v Šuranoch

   7764   Pražská akumulátorka, n. p. v Mladej Boleslavi, závod 06 v Šuranoch

   7763   Štátna výroba automobilov, n. p. v Prahe, závod č. 5 v Šuranoch

33516   Tanax, a. s. v Bánovciach nad Bebravou

33255   Tatra kombinát, k. p. v Bánovciach nad Bebravou

33258   Tatra Sipox I., a. s. v Bánovciach nad Bebravou

33304   Tatra Sipox II., a. s. v Bánovciach nad Bebravou

   7847   Tatra, n. p. Kopřivnice, odštepný závod v Bánovciach nad Bebravou

33259   VAB Sipox, a. s. v Bánovciach nad Bebravou

33257   VAB, a. s. v Bánovciach nad Bebravou

33256   VAB, š. p. v Bánovciach nad Bebravou

33250   Závod K. J. Vorošilova, n. p. v Bánovciach nad Bebravou

26976   Závody motocyklovej výroby, a. s. v Kolárove

 

Priemysel - Iný priemysel

   7754   Antonín Schultze Jr., výroba presných dielcov a zariadení v Jiřetíne pod Jedlovou

   7480   Asanačný kafilérsky podnik v Nitre, š.p.

10119   Komponentkovo, spol. s r. o. v Zlatých Moravciach

10020   Kovo-drevo-flexi v Alekšinciach

34586   Plastika, a.s. v Nitre

   7866   Ponitrianske tehelne, n. p. v Zlatých Moravciach

   7430   Tehelňa, š. p. v Ivanke pri Nitre

10121   UNIVERZÁL výrobno-obchodné družstvo v Jelenci

 

Energetika

34757   Energo-SK, a. s. v Nitre

35271   Energostroj Mochovce, s. r. o. v Mochovciach

33353   Kmet, a. s. v Handlovej

 

Vodné hospodárstvo a environmentalistika - Iné vodohospodárske organizácie

   7439   Hydromeliorácie, n. p. v Nitre

   7486   Ponitrianske regulačné družstvo v Nitre

27634   Vodáreň mesta Nitry, komunálny podnik

 

Vodné hospodárstvo a environmentalistika - Odpadové hospodárstvo

10088   Remamont, š. p. v Nitre

27292   SLK Kovy, a. s. v Komárne

 

Stavebníctvo - Pozemné

27497   ADEST, a. s. v Rybanoch

   7441   Alfréd Apfel, staviteľ v Nitre

   7461   Alfréd Tomaschek, staviteľ v Nitre

   7445   Alojz Englisch, staviteľ v Nitre

   7447   Alojz Hofman, staviteľ v Nových Zámkoch

   7462   Anton Zima, staviteľ v Nitre

   7449   Bohuslav Chaloupka, staviteľ v Štúrove

   7467   Československé stavebné závody v Nitre

   7469   Cestná služba v Nových Zámkoch

   7470   Cestná služba v Partizánskom

   7838   Cestné stavby, š. p. v Nitre

27611   Cesty Nitra, a. s., v Nitre

32407   DAM, a. s. v Prievidzi

   7451   Dezider Kamenec, staviteľ v Topoľčanoch

   7444   Ďurjak-Paulička-Bartaloš, stavitelia v Prievidzi

   7463   Hornonitrianska stavebná spoločnosť v Prievidzi

   7458   Imrich Spevár, staviteľ v Prievidzi

   7454   Ivan Klein a Erik Píš, stavitelia v Nových Zámkoch

   7450   Ján Chuda, staviteľ v Topoľčanoch

   7456   Jaroslav Nemeček, staviteľ v Leviciach

   7443   Jozef Dolejš, staviteľ v Nitre

   7448   Jozef Hrnčírik, staviteľ v Nových Zámkoch

   7442   Juraj Bocian, staviteľ v Zlatých Moravciach

   7468   Krajská cestná služba v Nitre

   7453   Ľudovít Karaman, úč. spol. v Nitre

   9887   Mestský stavebný podnik, š. p. v Nitre

   7464   Nitrianska stavebná spoločnosť v Nitre

10006   Okresný stavebný podnik v Nitre

   7452   Otto Kapala, staviteľ v Nitre

   7455   Pavol Krilov a Dezider Bak, stavitelia v Komárne

   7758   Pozemné stavby, š. p. v Nitre

27319   Pozemné staviteľstvo, a. s. v Nitre

   7457   Richard Pudiš, staviteľ v Nitre

   7459   Šic a Kotouš, stavitelia v Nových Zámkoch

   7465   Stavebná účastinná spoločnosť Zobor v Nitre

   7774   Stavovýroba, š. p. v Nitre

   7466   Technostav, stavebná spoločnosť v Topoľčanoch

   7460   Teršlanský a Kopaj, stavitelia v Nových Zámkoch

   7446   Vladimír Frank, staviteľ v Topoľčanoch

 

Stavebníctvo - Inžinierske

   7881   Hydroinžiniering, a. s. Nitra

27308   Lesostav, š. p. v Nitre

   7472   Stavoprojekt v Nitre, n. p.

 

Stavebníctvo - Iné

10012   BEX BAU, s  r. o. v Nitre

35325   PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s. v Novákoch

   7471   Priemstav, š. p. v Prievidzi

 

Obchod - Veľkoobchod

33009   BELAR - TRADE, a. s. v Nitre

   7875   BERCO, a. s. v Bánovciach nad Bebravou

10116   CERFA, s. r. o. v Nitre

   7856   Holding nábytok, a. s. v Pravenci

27167   ID Investment, a. s. v Topoľčanoch

30136   Juhozdroj, a. s. v Hurbanove

   7778   Merito, a. s. v Topoľčanoch

   7846   Nákupná a predajná organizácia, n. p. v Partizánskom (NAPO)

32102   Simpap, a. s. v Štúrove

   7760   Veľkoobchod s obuvou, n. p. v Partizánskom

 

Obchod - Maloobchod

10049   Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Zlatých Moravciach

10041   Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Čifároch

10045   Jednota, spotrebné a výrobné družstvo v Žitavciach

10043   Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Vajke nad Žitavou

10044   Jednota, spotrebné a výrobné družstvo vo Veľkej Mani

32234   KK Profin, spol. s.  r. o. v Štúrove

10032   Mandák a Héber, obchod s drevom v Nitre

   7479   Obchodný dom PRIOR v Partizánskom, n. p.

   7868   Obuv, a. s. v Partizánskom

   7761   OBUV, š. p. v Partizánskom

   9666   Potravné a speňažujúce družstvo v Pani

   9682   Potravné a speňažujúce družstvo vo Vrábľoch

   9664   Potravné a úverové družstvo v Obyciach

   9676   Potravné družstvo pre Veľké Chrášťany a okolie

   9631   Potravné družstvo v Cabaji

   9632   Potravné družstvo v Čaradiciach

   9633   Potravné družstvo v Čeľadiciach

   9634   Potravné družstvo v Červenom Hrádku

   9645   Potravné družstvo v Chyzerovciach

   9635   Potravné družstvo v Čiernych Kľačanoch

   9636   Potravné družstvo v Dolných Krškanoch

   9638   Potravné družstvo v Dolných Sľažanoch

   9639   Potravné družstvo v Dražovciach

   9641   Potravné družstvo v Hornom Ohaji

   9642   Potravné družstvo v Hornom Vinodole

   9637   Potravné družstvo v Horných a Dolných Lefantovciach

   9640   Potravné družstvo v Horných Krškanoch

   9643   Potravné družstvo v Hostí

   9644   Potravné družstvo v Hosťovciach

   9647   Potravné družstvo v Ivanke pri Nitre

   9646   Potravné družstvo v Jarku

   9648   Potravné družstvo v Jedľových Kostoľanoch

   9652   Potravné družstvo v Kňažiciach

   9649   Potravné družstvo v Kolíňanoch

   9650   Potravné družstvo v Kostoľanoch pod Tribečom

   9653   Potravné družstvo v Lužiankach

   9654   Potravné družstvo v Machulinciach

   9655   Potravné družstvo v Malom Lapáši

   9656   Potravné družstvo v Malom Záluží

   9657   Potravné družstvo v Meleku

   9658   Potravné družstvo v Mlyňanoch

   9686   Potravné družstvo v Močenku

   9659   Potravné družstvo v Mojmírovciach

   9660   Potravné družstvo v Nevericiach

   9661   Potravné družstvo v Nevidzanoch

   9663   Potravné družstvo v Novej Vsi nad Žitavou

   9662   Potravné družstvo v Nových Sadoch

   9665   Potravné družstvo v Opatovciach nad Žitavou

   9667   Potravné družstvo v Poľnom Kesove

   9685   Potravné družstvo v Rumanovej

   9719   Potravné družstvo v Skýcove

   9669   Potravné družstvo v Slepčanoch

   9671   Potravné družstvo v Štefanovičovej

   9672   Potravné družstvo v Tajnej

   9673   Potravné družstvo v Tesároch nad Žitavou

   9674   Potravné družstvo v Topoľčiankach

   9684   Potravné družstvo v Zbehoch

   9670   Potravné družstvo vo Svätoplukove

   9675   Potravné družstvo vo Velčiciach

   9679   Potravné družstvo vo Veľkom Lapáši

   9678   Potravné družstvo vo Veľkom Záluží

   9677   Potravné družstvo vo Veľkých Vozokanoch

   9680   Potravné družstvo vo Vieske nad Žitavou

   9681   Potravné družstvo vo Volkovciach

   9683   Potravné družstvo vo Výčapoch-Opatovciach

   7863   PRIOR, Obchodné domy, a. s. v Partizánskom

32235   Soneco, s. r. o. v Komárne

   9687   Všeobecné výrobné, nákupné a konzumné družstvo v Nitre

   7478   Zelenina v Nových Zámkoch, n. p.

   9909   Zelokvet, š. p. v Nitre

 

Obchod - Podniky zahraničného obchodu

   7793   Batex, úč. spol. v Partizánskom

   7794   KOTVA, slovenská úč. spol. v Partizánskom

 

Doprava a skladovanie - Pozemná

34385   Slovenská autobusová doprava, š. p. v Nitre

34601   Slovenská autobusová doprava, š. p. v Prievidzi

 

Doprava a skladovanie - Letecká

27496   Aero Slovakia, a. s., Letisko Janíkovce v Nitre

 

Ubytovacie a stravovacie služby

   7477   Cestovná kancelária mládeže v Nitre

   9890   Reštaurácie, š. p. v Nitre

 

Finančníctvo a družstevníctvo - Banky

   7837   AG Banka, a. s. v Nitre

   7833   Agrobanka, a. s. Praha, organizačná zložka zahraničnej osoby so sídlom v Banskej Bystrici

   7831   Banka Haná, a. s. Prostějov, organizačná zložka zahraničnej osoby v Nitre

   7832   Moravia Banka, a. s., Frýdek-Mýstek, organizačná zložka zahraničnej osoby v Žiline

 

Finančníctvo a družstevníctvo - Sporiteľne

   9625   Kresťansko-sociálne svojpomocné úverné družstvo v Nitre

10073   Roľnícka vzájomná pokladnica, družstvo s r.o. v Zlatých Moravciach

10125   Slovenská štátna sporiteľňa v Nitre

   7277   Sporiteľský úverový ústav v Nových Zámkoch

10038   Úverné družstvo s neobmedzeným ručením v Malých a Veľkých Vozokanoch

10040   Úverné družstvo v Cabaji-Čápore

10023   Úverné družstvo v Jedľových Kostoľanoch

10042   Úverné družstvo v Mojmírovciach

   9668   Úverné družstvo v Skýcove

   9735   Úverové družstvo v Hostí

10050   Úverové družstvo v Opatovciach nad Žitavou

 

Finančníctvo a družstevníctvo - Poisťovne

   7326   Krajská správa Slovenskej štátnej poisťovne v Nitre

10030   Okresná robotnícka poisťovacia pokladňa v Nitre

 

Finančníctvo a družstevníctvo - Družstevné centrály

10137   Zväz poľnohospodárskych družstiev SR, regionálna rada v Nitre

 

Finančníctvo a družstevníctvo - Iné finančné inštitúcie

   7824   ARTTEP INVEST, investičný fond, a. s. v Topoľčanoch

   7835   Aurea, a. s. v Banskej Bystrici

   7836   Aureus, a. s. v Banskej Bystrici

   7834   Investičný fond Agrobanky, a. s. v Banskej Bystrici

   7830   TOPFOND, Investičný fond, a. s. v Topoľčanoch

 

Správa nehnuteľností

   9519   Bytové družstvo v Nitre

   9888   Družbyt I., podnik Slovenský zväz bytových družstiev v Nitre

   9889   Kompservis v Nitre

   9781   Službyt s. r. o. v Nitre

   7484   Stavodružstvo v Štúrove

 

Odborné a technické činnosti

   7476   Automobilové opravovne Zobor v Nitre, š. p.

   7474   Autoopravovňa Automobilových závodov, n. p. Mladá Boleslav, závod v Nitre

   7475   Autoservis Staré letisko v Nitre, š. p.

   7473   Československé automobilové opravovne v Nitre, n. p.

10015   Kovoplast, š. p. v Nitre

   7860   Krajská opraváreň strojových a traktorových staníc, n. p. v Nitre

   7440   Krajský podnik poľnohospodárskych a lesnícko-technických meliorácií v Nitre, n. p.

   9879   Okresná údržba miestnych komunikácií v Nitre

   7858   Opravárensko-výrobný podnik poľnohospodárskej techniky, š. p. v Nitre

   7857   Opravovne poľnohospodárskych strojov, n. p. v Nitre

   7485   Optima, družstevný podnik v Nitre

   7649   PAL, š. p. vo Vrábľoch

30716   Pal-Inalfa, a. s. vo Vrábľoch

30714   Palt, š. p. vo Vrábľoch

   9850   Regionálna správa a údržba ciest v Nitre

 

Administratívne a podporné služby

   7782   Informačno-technické služby v stavebníctve, š. p. v Nitre

32543   InsData, s.r.o. v Nitre

   9884   Komunálne služby v Nitre

   9891   Komunálne služby, š. p. v Močenku

27630   Komunálne služby, š. p. vo Vrábľoch

33008   PBG Slovakia, spol. s r. o. v Nitre

 

Politické strany

 

Politické strany

32462   Celozávodný výbor Komunistickej strany Slovenska pri n. p. Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch

10009   Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Hornej Kráľovej

   9787   Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Ivanke pri Nitre

10008   Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Močenku

10056   Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Tajnej

   7488   Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska pri Krajskej odborovej rade v Nitre

   7487   Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska v Nitre

   9999   Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska v Nitre

   9883   Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Nitre

   9998   Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Zlatých Moravciach

   9997   Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska vo Vrábľoch

   7785   Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska n. p. Calex v Zlatých Moravciach

10013   Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska pri Mestskom národnom výbore v Zlatých Moravciach

   7871   Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska pri n. p. Závody ťažkého strojárstva v Komárne

10003   Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska v Čakajovciach

   7678   Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska v n. p. Nitrianske strojárne v Nitre

 

Národný front

 

Orgány Národného frontu - Krajské

   7524   Krajský výbor Slovenského národného frontu v Nitre

   7527   Krajský výbor Sokola v Nitre (DOCX, 34 kB)

   7633   Krajský výbor Zväzu československej požiarnej ochrany v Nitre

   7493   Krajský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Nitre

   7525   Krajský výbor Zväzu invalidov v Nitre

   7489   Krajský výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Nitre

   7481   Krajský výbor Zväzu spotrebných družstiev v Nitre

 

Orgány Národného frontu - Okresné

   9795   Československý červený kríž, okresný výbor v Nitre

   9397   Československý zväz požiarnej ochrany, okresný výbor v Zlatých Moravciach

   9527   Československý zväz požiarnej ochrany, okresný výbor vo Vrábľoch

   9579   Československý zväz telesnej výchovy a športu, okresný výbor v Nitre

   9472   Jednotný zväz slovenských roľníkov, okresné združenie v Nitre

   9426   Jednotný zväz slovenských roľníkov, okresné združenie vo Vrábľoch

   9309   Jednotný zväz slovenských roľníkov, okresné zduženie v Zlatých Moravciach

   9869   Okresná mierová rada v Nitre

   9513   Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Nitre

   9867   Okresné koordinačné centrum zväzu mladých v Nitre

   9473   Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Nitre

   9374   Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Zlatých Moravciach

   9423   Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu vo Vrábľoch

   9870   Okresný výbor Slovenského národného frontu v Nitre

   9297   Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Nitre

   9396   Okresný výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Zlatých Moravciach

   9763   Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Nitre

   9531   Spoločnosť priateľov s národmi Sovietskeho zväzu, okresná koordinačná rada v Nitre

10035   Živena - okresný výbor Československého zväzu žien v Zlatých Moravciach

   9500   Živena - Zväz slovenských žien v Nitre

 

Orgány Národného frontu - Miestne a iné

33419   Celozávodný výbor Socialistického zväzu mládeže n.p. Plastika v Nitre

   9807   Jednotný zväz slovenských roľníkov v Kostoľanoch pod Tribečom

   9532   Mestský výbor Slovenského národného fontu v Nitre

   9400   Miestna organizácia Československého zväzu mládeže v Obyciach

   9866   Miestny výbor Slovenského národného frontu v Lapáši

   9373   Slovenská ovocinárska spoločnosť, miestna odbočka v Obyciach

33420   Telovýchovná jednota AC Nitra pri n. p. Plastika v Nitre

   7529   Telovýchovná jednota Agrozet v Komárne

33421   Telovýchovná jednota pri n. p. Plastika v Nitre

   7528   Telovýchovná jednota Spojených cukrovarov v Nitre

   7870   Základná organizácia Československého zväzu mládeže pri n. p. Slovenské lodenice v Komárne

   7530   Základná organizácia Československej vedecko-technickej spoločnosti pri Obchodnom dome PRIOR v Partizánskom

   7841   Základná organizácia Československej vedecko-technickej spoločnosti pri š. p. Cestné stavby v Nitre

32461   Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri n. p. Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch

   7676   Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri n. p. Nitrianske strojárne v Nitre

   7790   Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri n. p. Pozemné stavby v Nitre

33254   Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri n. p. Tatra Kopřivnice, odštepný závod v Bánovciach nad Bebravou

   7872   Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri n. p. Závody ťažkého strojárstva v Komárne

   7492   Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri Obchodnom dome PRIOR v Partizánskom

   7840   Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri š. p. Cestné stavby v Nitre

   7491   Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže v Cukrovare v Nitre

   7677   Základná organizácia Zväzu československo-sovietskeho priateľstva pri n. p. Nitrianske strojárne v Nitre

   7494   Základná organizácia Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Cukrovare v Nitre

   9404   Závodná organizácia Československého zväzu mládeže pri Okresnom národnom výbore v Zlatých Moravciach

   9403   Závodná organizácia Zväzu československo-sovietskeho priateľstva pri Okresnom národnom výbore v Zlatých Moravciach

   9804   Živena - Zväz slovenských žien v Kostoľanoch pod Tribečom

10036   Živena - Zväz slovenských žien v Mojmírovciach

   9401   Zväz československo-sovietskeho priateľstva v Kostoľanoch pod Tribečom

   9806   Zväz československo-sovietskeho priateľstva v Malých Vozokanoch

   9364   Zväz československo-sovietskeho priateľstva, miestna odbočka v Hosťovciach

   9773   Zväz československo-sovietskeho priateľstva, miestna organizácia pri Miestnom národnom výbore v Hájskom

   9776   Zväz československo-sovietskeho priateľstva, miestna organizácia pri Miestnom národnom výbore v Lapáši

   9726   Zväz československo-sovietskeho priateľstva, miestna organizácia v Jelenci

10014   Zväz československo-sovietskeho priateľstva, závodná odbočka pri Pedagogickej fakulte v Nitre

 

Odborové hnutie

 

Orgány odborových organizácií - Krajské

   7495   Krajská rada Revolučného odborového hnutia v Nitre

   7496   Krajský výbor Odborového zväzu dopravy a spojov v Nitre

   7497   Krajský výbor Odborového zväzu energetiky v Nitre

   7498   Krajský výbor Odborového zväzu miestneho hospodárstva v Nitre

   7499   Krajský výbor Odborového zväzu obchodu v Nitre

   7500   Krajský výbor Odborového zväzu peňažníctva a poisťovníctva v Nitre

   7501   Krajský výbor Odborového zväzu poľnohospodárstva a lesníctva v Nitre

   7505   Krajský výbor Odborového zväzu školstva v Nitre

   7502   Krajský výbor Odborového zväzu spotrebného priemyslu v Nitre

   7506   Krajský výbor Odborového zväzu štátnych orgánov v Nitre

   7503   Krajský výbor Odborového zväzu stavebníctva v Nitre

   7504   Krajský výbor Odborového zväzu strojárenstva v Nitre

   7507   Krajský výbor Odborového zväzu zdravotníctva v Nitre

 

Orgány odborových organizácií - Okresné

   9873   Okresná odborová rada v Nitre

   9875   Okresná odborová rada v Zlatých Moravciach

   9874   Okresná odborová rada vo Vrábľoch

 

Orgány odborových organizácií - Miestne a iné

   9371   Miestna organizácia Odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Jelenci

   9370   Miestna organizácia Odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Topoľčiankach

   7879   Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre

   9755   Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Miestnom národnom výbore v Lapáši

   9405   Závodná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Zlatých Moravciach

   7829   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia kombinátu Závody ťažkého strojárstva v Komárne

   7772   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri k. p. Elitex v Liberci, závod 01 v Šuranoch

32241   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri k. p. Sigma v Nových Zámkoch

   7510   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Agrokombinát Zobor v Nitre

   7511   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Agrozet v Komárne

   7519   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Autobrzdy v Jablonci nad Nisou, závod 09 vo Vrábľoch

   7512   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Autoopravovne Automobilových závodov Mladá Boleslav v Nitre

   7783   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Calex v Zlatých Moravciach

32463   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch

   7514   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Cukrovar a konzerváreň v Nitre

   7513   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Cukrovar v Nitre

   7508   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Cukrovar v Pohronskom Ruskove

   7869   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Elektrosvit v Nových Zámkoch

   7509   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Garbiareň Baťa v Bošanoch

   7515   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Hydromeliorácie v Nitre

   7818   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Lodenice Komárno, závod G. Steinera v Komárne

33418   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Plastika v Nitre

   7789   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Pozemné stavby v Nitre

   7816   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Škodove závody v Komárne

   7814   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Škodove závody v Plzni, Lodenica v Komárne

   7825   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Slovenské lodenice v Komárne

   7516   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Spojené cukrovary v Trnave, závod v Nitre

   7517   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Stavoprojekt v Nitre

33253   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Tatra Kopřivnice, odštepný závod v Bánovciach nad Bebravou

   7656   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Tesla v Nových Zámkoch

   7767   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Západoslovenské pekárne v Nitre, závod v Komárne

   7827   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Závody ťažkého strojárstva v Komárne

   7518   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Zelenina v Nových Zámkoch

   7877   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Nitrianskej galérii v Nitre

   7520   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Obchodnom dome PRIOR v Partizánskom

   7521   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri š. p. Agrocomp v Komárne

   7522   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri š. p. Autoservis v Nitre

   7839   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri š. p. Cestné stavby v Nitre

   7523   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri š. p. Cukrovar a konzerváreň v Nitre

   7668   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri š. p. Mier v Topoľčanoch

   7675   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri š. p. Nitrianske strojárne v Nitre

29702   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri š. p. Slovenské energetické strojárne v Tlmačoch

   7821   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri š. p. Západoslovenské pekárne v Nitre

   7749   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Slovenskom ústredí amatérskej astronómie v Hurbanove

27322   Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Spoločnom poľnohospodárskom liaharenskom podniku v Nitre – Pár.Hájoch

 

Veda, kultúra a osveta a šport

 

Veda - Ústredné vedeckovýskumné inštitúcie

   7664   Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

 

Veda - Vedeckovýskumné ústavy a organizácie

   7880   Štátny veterinárny a potravinový ústav v Nitre

 

Kultúra - Múzeá

27517   Podunajské múzeum v Komárne

33115   Ponitrianske múzeum v Nitre

 

Kultúra - Galérie

   7876   Nitrianska galéria v Nitre

 

Kultúra - Archívy

   9385   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív Nitre, pobočka Nitra

34670   Oblastná pobočka pôdohospodárskeho archívu v Nitre

36 670   Krajský archív v Nitre (PDF, 316 kB)  

 

Kultúra - Knižnice

33249   Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

 

Kultúra - Kiná a divadlá

34282   Jókaiho divadlo v Komárne

31254   Staré divadlo v Nitre

 

Kultúra - Vydavateľstvá a redakcie

   9343   Administrácia časopisu Tekov v Zlatých  Moravciach (PDF, 240 kB)

 

Kultúra - Iné kultúrne zariadenia

   7654   Podunajské kultúrne centrum v Komárne

   7652   Ponitrianske kultúrne centrum v Nitre

   7650   Požitavské kultúrne centrum v Nových Zámkoch

   7657   Tekovské kultúrne centrum v Leviciach

   7653   Tribečské kultúrne centrum v Topoľčanoch

 

Osveta - Osvetové rady

   9319   Miestna osvetová rada v Choči

   9378   Miestna osvetová rada v Čiernych Kľačanoch

   9329   Miestna osvetová rada v Horných Sľažanoch

   9389   Miestna osvetová rada v Mlyňanoch

   9390   Miestna osvetová rada v Prílepoch

   9362   Miestna osvetová rada v Pustom Chotári

   9363   Miestna osvetová rada v Skýcove

   9340   Okresná osvetová rada v Zlatých Moravciach

 

Osveta - Osvetové strediská a domy kultúry a osvety

27933   Krajské osvetové stredisko v Nitre

   9692   Miestna osvetová beseda v Machulinciach

   9520   Miestna osvetová beseda v Pohraniciach

   9742   Okresné osvetové stredisko v Nitre

   9903   Park kultúry a oddychu v Nitre

 

Šport

10037   Futbalový klub v Mojmírovciach

 

Školstvo

 

Stredné všeobecnovzdelávacie školy

   9973   Dvanásťročná stredná škola v Nitre, Cyrilovo námestie

   9905   Gymnázium - Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Nitre, Párovská ulica

   9984   Gymnázium Eugena Gudernu v Nitre

   9976   I. Gymnázium v Nitre

   9981   II. Gymnázium v Nitre

   9978   II. Jednásťročná stredná škola v Nitre

27633   Jedenásťročná stredná škola v Nitre, Molotovova ulica

   9597   Jedenásťročná stredná škola v Nitre, Sopóciho ulica

   9560   Rímsko-katolícka meštianska dievčenská škola v Nitre

   9885   Štátne reálne gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

 

Stredné odborné školy

   9980   Pedagogická škola v Nitre

   9975   Pedagogické gymnázium pre učiteľov materských škôl v Zlatých Moravciach

   9831   Poľnohospodárska technická škola v Zlatých Moravciach

   9796   Stredná ekonomická škola v Nitre

   9863   Stredná odborná škola pre študujúcich popri zamestnaní v Nitre

   9893   Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre

   9714   Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre

34602   Stredná priemyselná škola v Nitre

   9908   Stredná zdravotnícka škola v Nitre

   9724   Učiteľská akadémia v Nitre

   9487   Verejná odborná škola pre ženské povolania v Nitre

 

Odborné školy

   9895   Hospodárska ľudová škola v Alekšinciach

   9365   Ľudová škola hospodárska pre chlapcov a dievčatá v Jedľových Kostoľanoch

   9388   Ľudová škola hospodárska v Mlyňanoch

   9690   Ľudová škola hospodárska v Topoľčiankach

   9582   Ľudová škola hospodárska vo Veľkom Záluží

10093   Pôdohospodárska účtovnícka škola vo Veľkom Záluží

   9864   Stredné odborné učilište v Nitre, Duklianska ulica

 

Učňovské školy

30723   Poľnohospodárska majstrovská škola v Nitre - Lukov Dvor

   7784   Stredné odborné učilište n. p. Calex v Zlatých Moravciach

   9580   Učňovská škola miestneho hospodárstva v Ľudovítovej

 

Základné školy

   9989   Evanjelická ľudová škola v Nových Sadoch

   9993   Evanjelická ľudová škola v Nových Sadoch - Caroviny

10061   Evanjelická ľudová škola vo Svätoplukove

10059   II. Osemročná stredná škola v Močenku

   9583   Ľudová škola hospodárska vo Veľkom Záluží, školský výbor

   9335   Ľudová škola v Kostoľanoch pod Tribečom

   9898   Národná škola v Alekšinciach - Lahne

   9839   Národná škola v Čifároch

   9627   Národná škola v Dolných Obdokovciach

   9967   Národná škola v Dolných Štitároch

   9539   Národná škola v Nitre, Mudroňova ulica

   9315   Národná škola v Obyciach

   9375   Národná škola v Opatovciach nad Žitavou

   9380   Národná škola v Prílepoch

   9333   Národná škola v Skýcove

   9851   Národná škola v Žikave

10063   Národná škola vo Svätoplukove - Bačala

   9320   Obecná ľudová škola v Beladiciach

   9328   Obecná ľudová škola v Horných Sľažanoch

   9713   Obecná ľudová škola v Nevericiach

   9321   Obecná ľudová škola v Pustom Chotári

   9896   Osemročná stredná škola v Alekšinciach

   9921   Osemročná stredná škola v Cabaj-Čápore

   9924   Osemročná stredná škola v Cabaji

   9912   Osemročná stredná škola v Čakajovciach

   9915   Osemročná stredná škola v Čeľadiciach

   9917   Osemročná stredná škola v Čifároch

   9930   Osemročná stredná škola v Dolnom Vinodole

   9935   Osemročná stredná škola v Dolných Sľažanoch

   9933   Osemročná stredná škola v Dražovciach

   9940   Osemročná stredná škola v Hornej Kráľovej

   9927   Osemročná stredná škola v Horných Krškanoch

   9948   Osemročná stredná škola v Horných Lefantovciach

   9943   Osemročná stredná škola v Ivanke pri Nitre

10083   Osemročná stredná škola v Janíkovciach

   9945   Osemročná stredná škola v Jarku

   9366   Osemročná stredná škola v Jedľových Kostoľanoch

   9950   Osemročná stredná škola v Jelenci

   9911   Osemročná stredná škola v Klasove

   9960   Osemročná stredná škola v Lehote

   9970   Osemročná stredná škola v Malých Vozokanoch

   9964   Osemročná stredná škola v Mojmírovciach

   9982   Osemročná stredná škola v Nitre - Zobor

   9789   Osemročná stredná škola v Nitre, Na vŕšku

   9398   Osemročná stredná škola v Nitre, Rooseweltova ulica

   9985   Osemročná stredná škola v Nitrianskych Hrnčiarovciach

   9987   Osemročná stredná škola v Novej Vsi nad Žitavou

10029   Osemročná stredná škola v Pohraniciach

10046   Osemročná stredná škola v Poľnom Kesove

10053   Osemročná stredná škola v Rišňovciach

10026   Osemročná stredná škola v Sokolníkoch

10075   Osemročná stredná škola v Tesároch nad Žitavou

10106   Osemročná stredná škola v Zbehoch

   9777   Osemročná stredná škola v Zlatých Moravciach

   9327   Osemročná stredná škola vo Velčiciach

10098   Osemročná stredná škola vo Veľkom Cetíne

10022   Osemročná stredná škola vo Veľkom Lapáši

10101   Osemročná stredná škola vo Vrábľoch

10102   Osemročná stredná škola vo Výčapkoch

10103   Osemročná stredná škola vo Výčapoch-Opatovciach

   9435   Rímsko-katolícka ľudová škola v Babindole

   9906   Rímsko-katolícka ľudová škola v Branči

   9923   Rímsko-katolícka ľudová škola v Cabaj-Čápore

   9861   Rímsko-katolícka ľudová škola v Cabaji

   9766   Rímsko-katolícka ľudová škola v Čápore

   9920   Rímsko-katolícka ľudová škola v Čápore-Hrúšťov

   9835   Rímsko-katolícka ľudová škola v Čaradiciach

   9926   Rímsko-katolícka ľudová škola v Čechynciach

   9843   Rímsko-katolícka ľudová škola v Choči

   9314   Rímsko-katolícka ľudová škola v Chyzerovciach

   9377   Rímsko-katolícka ľudová škola v Čiernych Kľačanoch

   9330   Rímsko-katolícka ľudová škola v Dolných Sľažanoch

   9862   Rímsko-katolícka ľudová škola v Dražovciach

   9762   Rímsko-katolícka ľudová škola v Hájskom

   9651   Rímsko-katolícka ľudová škola v Hornej Kráľovej

   9932   Rímsko-katolícka ľudová škola v Hornom Vinodole

   9947   Rímsko-katolícka ľudová škola v Horných Lefantovciach

   9318   Rímsko-katolícka ľudová škola v Hostí

   9325   Rímsko-katolícka ľudová škola v Hosťovciach

   9770   Rímsko-katolícka ľudová škola v Hosťovej

   9830   Rímsko-katolícka ľudová škola v Jarku

   9332   Rímsko-katolícka ľudová škola v Jedľových Kostoľanoch

   9829   Rímsko-katolícka ľudová škola v Jelšovciach

   9841   Rímsko-katolícka ľudová škola v Klasove

   9336   Rímsko-katolícka ľudová škola v Kolíňanoch

   9334   Rímsko-katolícka ľudová škola v Ladiciach

   9961   Rímsko-katolícka ľudová škola v Lehote

   9324   Rímsko-katolícka ľudová škola v Lovciach

   9838   Rímsko-katolícka ľudová škola v Lukáčovciach

   9316   Rímsko-katolícka ľudová škola v Machulinciach

   9900   Rímsko-katolícka ľudová škola v Malom Bábe

   9430   Rímsko-katolícka ľudová škola v Malých Chyndiciach

   9765   Rímsko-katolícka ľudová škola v Mankovciach

   9432   Rímsko-katolícka ľudová škola v Martinovej

   9387   Rímsko-katolícka ľudová škola v Mlyňanoch

   9561   Rímsko-katolícka ľudová škola v Mlynárciach

   9855   Rímsko-katolícka ľudová škola v Močenku

   9842   Rímsko-katolícka ľudová škola v Mojmírovciach

   9382   Rímsko-katolícka ľudová škola v Nemčiňanoch

   9788   Rímsko-katolícka ľudová škola v Nitre, Na vŕšku

   9467   Rímsko-katolícka ľudová škola v Nitrianskych Hrnčiarovciach

   9431   Rímsko-katolícka ľudová škola v Novej Vsi nad Žitavou

   9504   Rímsko-katolícka ľudová škola v Nových Sadoch

   9391   Rímsko-katolícka ľudová škola v Prílepoch, školský výbor

   9865   Rímsko-katolícka ľudová škola v Rišňovciach

   9429   Rímsko-katolícka ľudová škola v Tajnej

   9860   Rímsko-katolícka ľudová škola v Telinciach

   9386   Rímsko-katolícka ľudová škola v Tesároch nad Žitavou

   9856   Rímsko-katolícka ľudová škola v Zbehoch

   9337   Rímsko-katolícka ľudová škola v Žiranoch

10110   Rímsko-katolícka ľudová škola v Žiranoch /s vyučovacím jazykom slovenským/

   9376   Rímsko-katolícka ľudová škola v Žitavanoch, školský výbor

   9469   Rímsko-katolícka ľudová škola vo Svätoplukove

   9326   Rímsko-katolícka ľudová škola vo Velčiciach

   9826   Rímsko-katolícka ľudová škola vo Veľkom Cetíne

   9581   Rímsko-katolícka ľudová škola vo Veľkom Záluží

   9317   Rímsko-katolícka ľudová škola vo Veľkých Chrašťanoch

10084   Rímsko-katolícka ľudová škola vo Veľkých Vozokanoch

   9312   Rímsko-katolícka ľudová škola vo Vieske nad Žitavou

   9825   Rímsko-katolícka ľudová škola vo Volkovciach

   9470   Rímsko-katolícka ľudová škola vo Výčapkoch

10104   Rímsko-katolícka ľudová škola vo Výčapoch-Opatovciach /s vyučovacím jazykom maďarským/

10057   Rímsko-katolícka meštianska škola v Močenku

   9598   Štátna ľudová škola v Alekšinciach

   9465   Štátna ľudová škola v Andači

   9434   Štátna ľudová škola v Bábe

   9466   Štátna ľudová škola v Branči

   9907   Štátna ľudová škola v Branči-Veľká Ves

   9922   Štátna ľudová škola v Cabaj-Čápore

   9833   Štátna ľudová škola v Čakajovciach

   9538   Štátna ľudová škola v Čeľadiciach

   9904   Štátna ľudová škola v Dolnom Vinodole

   9828   Štátna ľudová škola v Dolných Krškanoch

   9836   Štátna ľudová škola v Dolných Lefantovciach

   9433   Štátna ľudová škola v Dyčke

   9552   Štátna ľudová škola v Golianove

   9761   Štátna ľudová škola v Horných Krškanoch

   9537   Štátna ľudová škola v Ivanke pri Nitre

   9942   Štátna ľudová škola v Ivanke pri Nitre

   9577   Štátna ľudová škola v Jelenci

   9954   Štátna ľudová škola v Kozárovciach

   9832   Štátna ľudová škola v Kyneku

   9824   Štátna ľudová škola v Malom Lapáši

   9381   Štátna ľudová škola v Martine nad Žitavou

10066   Štátna ľudová škola v Mojmírovciach - Jozefov majer

   9858   Štátna ľudová škola v Nitre - Zobor

10025   Štátna ľudová škola v Pani

   9840   Štátna ľudová škola v Pohraniciach

   9468   Štátna ľudová škola v Poľnom Kesove

   9990   Štátna ľudová škola v Sile

   9313   Štátna ľudová škola v Slepčanoch

10067   Štátna ľudová škola v Štefanovičovej

10071   Štátna ľudová škola v Suľanoch

   9575   Štátna ľudová škola v Topoľčiankach

   9323   Štátna ľudová škola v Zlatne

   9331   Štátna ľudová škola v Zlatých Moravciach

10065   Štátna ľudová škola vo Svätoplukove - Karolský Pereš

10081   Štátna ľudová škola vo Veľkej Doline

10021   Štátna ľudová škola vo Veľkom Lapáši

   9584   Štátna ľudová škola vo Veľkom Záluží, školský výbor

   9834   Štátna ľudová škola vo Výčapoch-Opatovciach /s vyučovacím jazykom slovenským/

   9996   Štátna meštianska škola v Lehote

   9966   Štátna meštianska škola v Mojmírovciach

   9995   Štátna meštianska škola v Novej Vsi nad Žitavou

   9992   Štátna meštianska škola v Nových Sadoch

10048   Štátna meštianska škola v Poľnom Kesove

10055   Štátna meštianska škola v Rišňovciach

   9691   Štátna meštianska škola v Topoľčiankach

10091   Štátna meštianska škola vo Veľkom Záluží

   9969   Stredná škola v Malých Vozokanoch

   9322   Stredná škola v Pustom Chotári

   9847   Stredná škola v Sokolníkoch

   9782   Stredná škola v Zlatých Moravciach

   9974   Stredná škola zmiešaná II. v Nitre

   9848   Základná deväťročná škola 1. - 5. ročník v Nitranoch

   9897   Základná deväťročná škola v Alekšinciach

   9899   Základná deväťročná škola v Alekšinciach - Lahne

   9501   Základná deväťročná škola v Andači

   9852   Základná deväťročná škola v Bábe

   9859   Základná deväťročná škola v Branči

   9925   Základná deväťročná škola v Cabaji

   9913   Základná deväťročná škola v Čakajovciach

   9783   Základná deväťročná škola v Čápore

   9914   Základná deväťročná škola v Čaradiciach

   9916   Základná deväťročná škola v Čeľadiciach

   9941   Základná deväťročná škola v Choči

   9918   Základná deväťročná škola v Čifároch

   9931   Základná deväťročná škola v Dolnom Vinodole

   9919   Základná deväťročná škola v Dolných Krškanoch

   9936   Základná deväťročná škola v Dolných Sľažanoch

   9968   Základná deväťročná škola v Dolných Štitároch

   9934   Základná deväťročná škola v Dražovciach

   9937   Základná deväťročná škola v Hornej Kráľovej

   9928   Základná deväťročná škola v Horných Krškanoch

   9949   Základná deväťročná škola v Horných Lefantovciach

   9938   Základná deväťročná škola v Hostí

   9939   Základná deväťročná škola v Hosťovciach

   9857   Základná deväťročná škola v Hruboňove

   9944   Základná deväťročná škola v Ivanke pri Nitre

   9844   Základná deväťročná škola v Janíkovciach

   9946   Základná deväťročná škola v Jarku

   9808   Základná deväťročná škola v Jedľových Kostoľanoch

   9784   Základná deväťročná škola v Jelenci

   9951   Základná deväťročná škola v Jelšovciach

   9952   Základná deväťročná škola v Klasove

   9813   Základná deväťročná škola v Kolíňanoch

   9953   Základná deväťročná škola v Kostoľanoch pod Tribečom

   9956   Základná deväťročná škola v Ladiciach

   9959   Základná deväťročná škola v Lapáši

   9786   Základná deväťročná škola v Lehote

   9962   Základná deväťročná škola v Lovciach

   9854   Základná deväťročná škola v Lúčnici nad Žitavou

34574   Základná deväťročná škola v Machulinciach

   9971   Základná deväťročná škola v Malých Vozokanoch

   9963   Základná deväťročná škola v Martine nad Žitavou

10058   Základná deväťročná škola v Močenku

   9965   Základná deväťročná škola v Mojmírovciach

   9957   Základná deväťročná škola v Nemčiňanoch

10002   Základná deväťročná škola v Nevericiach

   9955   Základná deväťročná škola v Nitre - Kynek

   9785   Základná deväťročná škola v Nitre - Mlynárce

   9983   Základná deväťročná škola v Nitre - Zobor

   9979   Základná deväťročná škola v Nitre, Na vŕšku

   9977   Základná deväťročná škola v Nitre, Párovská ulica

   9958   Základná deväťročná škola v Nitre, Sopóciho ulica

   9536   Základná deväťročná škola v Nitre, Tulipánova ulica

   9986   Základná deväťročná škola v Nitrianskych Hrnčiarovciach

   9988   Základná deväťročná škola v Novej Vsi nad Žitavou

   9994   Základná deväťročná škola v Nových Sadoch - Caroviny

   9845   Základná deväťročná škola v Obyciach

   9853   Základná deväťročná škola v Pani

   9846   Základná deväťročná škola v Pohraniciach

10047   Základná deväťročná škola v Poľnom Kesove

10052   Základná deväťročná škola v Prílepoch

10054   Základná deväťročná škola v Rišňovciach

   9991   Základná deväťročná škola v Sile

   9817   Základná deväťročná škola v Skýcove

10060   Základná deväťročná škola v Slepčanoch

10024   Základná deväťročná škola v Sokolníkoch

10068   Základná deväťročná škola v Štefanovičovej

10072   Základná deväťročná škola v Telinciach

   9790   Základná deväťročná škola v Tesárskych Mlyňanoch

10079   Základná deväťročná škola v Topoľčiankach

10107   Základná deväťročná škola v Zbehoch

10109   Základná deväťročná škola v Žikave

10112   Základná deväťročná škola v Žiranoch /s vyučovacím jazykom maďarským/

10111   Základná deväťročná škola v Žiranoch /s vyučovacím jazykom slovenským/

   9347   Základná deväťročná škola v Žitavanoch

10062   Základná deväťročná škola vo Svätoplukove

10064   Základná deväťročná škola vo Svätoplukove - Bačala

   9929   Základná deväťročná škola vo Velčiciach

10082   Základná deväťročná škola vo Veľkej Doline

10099   Základná deväťročná škola vo Veľkom Cetíne

10092   Základná deväťročná škola vo Veľkom Záluží

10085   Základná deväťročná škola vo Veľkých Vozokanoch

10005   Základná deväťročná škola vo Vieske nad Žitavou

   9822   Základná deväťročná škola vo Vinodole

10100   Základná deväťročná škola vo Volkovciach

   9849   Základná deväťročná škola vo Vrábľoch I.

10105   Základná deväťročná škola vo Výčapoch-Opatovciach

27629   Základná škola 1. - 5. ročník v Nitre, Mudroňova ulica

35595   Základná škola Benkova 34 v Nitre

34491   Základná škola v Ladiciach

   9972   Základná škola v Nitre, Farská ulica

   9837   Základná škola v Sľažanoch

   9827   Základná škola v Zlatých Moravciach, Mičurinova ulica

 

Predškolské zariadenia

   9393   Materská škola v Prílepoch

   9372   Materská škola v Pustom Chotári

 

Iné školy a školské zariadenia

36276   Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

   9894   Doškolovacie stredisko kultúry v Beladiciach

32246   Krajská pedagogicko-psychologická poradňa v Nitre

   7537   Krajský ústav vzdelávania učiteľov v Nitre

   9551   Osobitná škola v Nevericiach

   7534   Rímskokatolícky kňazský seminár v Nitre

27632   Škola v prírode v Čifároch - Pate

   7535   Škola Zboru väzenskej stráže v Hlohovci

 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

 

Zdravotníctvo - Nemocnice a polikliniky

32529   Fakultná nemocnica v Nitre

   7539   Karanténna nemocnica v Nitre

   7865   Štátna nemocnica v Nitre

 

Zdravotníctvo - Kúpele a ozdravovne

   9379   Zotavovňa Revolučného odborového hnutia, Zámok v Topoľčiankach

 

Zdravotníctvo - Odborné liečebné ústavy

   7490   Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Nitre - Zobore

10076   Vysokošpecializovaný odborný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Nitre

 

Zdravotníctvo - Úradní lekári

   7290   Hlavný úradný lekár v Komárne

 

Sociálna starostlivosť - Zdravotné (nemocenské) a sociálne poistenie

   9413   Okresný zbor liečebného fondu v Zlatých Moravciach

   9428   Okresný zbor liečebného fondu verejných zamestnancov vo Vrábľoch

33870   Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra

 

Sociálna starostlivosť - Ústavy sociálnej starostlivosti

10114   Detský domov v Kolíňanoch

   7878   Liečebno-výchovné sanatórium v Nitre - Kynek

   9471   Okresná starostlivosť o mládež v Nitre

   9488   Okresná starostlivosť o mládež v Zlatých Moravciach

   9418   Okresná starostlivosť o mládež vo Vrábľoch

   9878   Okresný ústav sociálnych služieb v Nitre

   9515   Štátny detský domov v Nitre

   9514   Verejný poručník v Nitre

   9805   Verejný poručník v Zlatých Moravciach

 

Sociálna starostlivosť - Iné sociálne inštitúcie

   9521   Výbor pre liečebnú starostlivosť o nezamestných a ich rodinných príslušníkov v Nitre

 

Náboženské organizácie

 

Biskupstvá a apoštolské administratúry

35576   Slovenská katolícka diakonia, sekcia Starokatolíckej cirkvi na Slovensku

35575   Starokatolícka cirkev na Slovensku

 

Prepoštstvá

   7541   Prepošstvo v Novom Meste nad Váhom

 

Vikariáty, senioráty, dekanáty

   7542   Rímskokatolícky dekanský úrad v Mojmírovciach

 

Farské úrady, cirkevné zbory, náboženské obce

   9876   Rímskokatolícky farský úrad v Čifároch

34610   Rímskokatolícky farský úrad v Horných Otrokovciach

36535   Rímskokatolícky farský úrad v Kolíňanoch

   9877   Rímskokatolícky farský úrad v Mojmírovciach

 

Rehole, rády, kongregácie, združenia

   7544   Františkáni v Nitre

   7545   Paulíni v Lefantovciach

   7546   Piaristi v Banskej Štiavnici

   7547   Piaristi v Krupine

   7548   Piaristi v Leviciach

   7549   Piaristi v Nitre

   7550   Piaristi v Podolinci

   7551   Piaristi v Prievidzi

   7552   Piaristi vo Svätom Jure

   7543   Slovenský provinciolát piaristov v Nitre a Trenčíne (PDF, 265 kB)

   7553   Tešitelia v Zlatých Moravciach

   7554   Verbisti v Nitre

 

Iné náboženské inštitúcie

   7556   Správa biskupských majetkov v Nitre

 

Rody a panstvá

 

Rodové archívy

   7560   Ambrózy z Viesky nad Žitavou

   7561   Aponi (Apponyi) z Oponíc

   7562   Bacho z Dežeríc

34662   Bačkády (Bacskády) z Malých Vozokán

   7563   Bodó zo Sľažian

   7564   Bošáni (Bossányi) z Chraštian

   7565   Botka z Malých Vozokán

   7567   Čuty (Csuty) z Gáňa

   7568   Dávid z Výčapov-Opatoviec

27332   Dombay z Horných Otrokoviec (PDF, 301 kB)

34661   Ďurčáni (Gyurcsányi) z Veľkých Šaroviec

   7569   Edelsheim-Ďulai (Gyulai) z Lefantoviec

   7571   Forgáč (Forgách) z Gýmeša

   7572   Friesenhof z Krásna

   7570   Gašpar z Neveríc a Beladíc

   7574   Gici (Ghyczy) z Pustých Sadov a Brunoviec

   7575   Giláni (Ghillányi) zo Šurianok

   7576   Huňady (Hunyady) z Mojmíroviec (PDF, 361 kB)

   7577   Jánoky-Madočáni (Jánoky-Madocsányi) z Pustého Jágra a Pohraníc

   7578   Jesenský (Jeszenszky) zo Zlatna

   7579   Klobušický (Klobusiczky) z Novej Vsi nad Žitavou

   7580   Kochanovský (Kochanovszky) z Cabaja

   7581   Kováč (Kovács) z Malého Cetína

   7583   Kudlik z Lieskova

34592   Kürty (Kürthy) z Dolných Sľažian

   7584   Lülei (Lüley) z Luly (PDF, 261 kB)

   7587   Majténi (Majthényi) z Novák

34660   Mariáši (Mariássy) z Dolného Ohája

   7585   Markhot z Ivanky pri Nitre (PDF, 312 kB)

34596   Ňakaš (Nyakas) z Nitry

   7588   Očkai (Ocskay) z Malanty

34594   Pacolai (Paczolay) z Obsoloviec

   7589   Rudnai (Rudnay) z Diviackej Novej Vsi

   7590   Sántó (Szánthó) z Pane

   7592   Šimoni (Simonyi) zo Šimonovian

   7593   Šóki (Soóky) zo Šalgoviec

   7591   Svätojánsky (Szentiványi) z Beladíc

   7594   Tarnóci (Tarnóczy) z Dolných Leloviec

   7595   Turanský (Thuranszky) z Krnče

   7596   Turčáni (Turcsányi) z Nových Zámkov

   7597   Uzovič (Uzovics) z Kyneku

   7598   Zerdaheli (Zerdahelyi) z Nitrianskej Stredy

 

Archívy panstiev

34591   Panstvo v Zlatých Moravciach

   7601   Panstvo vo Veľkej Mani

   7608   Správa nájmu dr. Cyrila Slezáka v Horných Lefantovciach

   7607   Ústredná kancelária pre správu majetkov inž. Víta Slezáka

   7599   Veľkostatok rodiny Pálfi v Bojniciach

   7606   Veľkostatok rodiny Schoeller v Leviciach

   7609   Veľkostatok rodiny Stummer v Horných Obdokovciach

   7600   Veľkostatok rodiny Stummer v Tovarníkoch

   7602   Veľkostatok rodiny Thonet vo Veľkých Uherciach

   7604   Veľkostatok Tomáša Baťu v Bojniciach

   7603   Veľkostatok v Želiezovciach

 

Rodiny a osoby

 

Osoby

36374   Ákoš Gejza Teodor Gyürky z Nitry

   7665   Anton Jurkech

   7626   Aurel Rutšek

   7614   Bohumil Dušek

   7618   Eduard Holub

10077   Emődy Jozef, statkár v Šuriankach

   7612   František Biringer

   7619   František Hroššo

   7624   František Kyntera

   7615   Ján Fajčík

   7621   Ján Jamárik

   7611   Jozef Balara

   7613   Jozef Dobrovodský

   9479   Jozef Frátris

   7623   Jozef Kalazanský Budaváry

   7627   Jozef Šenk

   7616   Juraj Fojtík

   9872   Ľudovít Bako

   7867   Ľudovít Gábriš z Nitry

34203   Ľudovít Mikovíni

   7628   Ľudovít Tejkal

   7622   Ondrej Kožuch

27320   Otomar Gergelyi z Nitry

27286   Pavol Takáč z Nitry

   7620   Samuel Ivaška

   7629   Štefan Vagač

   7625   Václav Mareš

   7617   Viktor Gejmovský

34597   Viola Cígerová, rodená Belicová

 

Cechy a živnostenské spoločenstvá

 

Cechy

   9820   Cech blanárov v Zlatých Moravciach

 

Priemyselné spolky, živnostenské spoločenstvá

   9499   Obchodné grémium v Nitre

   9526   Okresné pomocnícke (tovarišské) zhromaždenie vo Vrábľoch (PDF, 243 kB)

   9308   Okresné živnostenské spoločenstvo v Zlatých Moravciach (PDF, 245 kB)

   9420   Okresné zmiešané živnostenské spoločenstvo vo Vrábľoch (PDF, 248 kB)

   9443   Spoločenstvo miešaných živností pre Nitriansky okres v Nitre

 

Živnostenské zväzy

   7526   Krajský sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Nitre

 

Komory obchodné, profesijné a iné

   7431   Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Nitre

   7432   Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Zlatých Moravciach

32426   Roľnícka komora v Nitre, oblastná úradovňa

   9358   Roľnícka komora, oblastná úradovňa v Zlatých Moravciach

 

Záujmové organizácie a spolky

 

Záujmové a svojpomocné organizácie

   9498   Československý zväz zemedelských a lesných robotníkov, skupina v Horných Lefantovciach

10074   Hospodárska a lesnícka jednota v Nitre

   7536   Krajský pedagogický zbor v Nitre

   9618   Kresťanský sociálny spolok drevorobotníkov, miestna skupina v Nitre

   9311   Masarykova liga proti tuberkulóze v Zlatých Moravciach

   9497   Medzinárodná robotnícka pomoc, miestna skupina v Chrenovej

   9622   Nitriansky katolícky murársky kultúrny a pomocný spolok v Nitre

   9621   Nitriansky kresťansko-sociálny spolok maloremeselníkov v Nitre

   9624   Nitriansky kresťansko-sociálny spolok v Nitre

   9619   Nitriansky kresťanský robotnícky spolok v Nitre

34401   Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia v Zlatých Moravciach

   7630   Spolok na podporu prepustených trestancov v Nitre (DOCX, 33 kB)

   9529   Učiteľský spevokol Nitran v Nitre

   9409   Združenie príslušníkov priemyslu v Zlatých Moravciach (PDF, 240 kB)

   9344   Zväz zemedelských a lesných zamestnancov v Prahe, platobňa Topoľčianky

 

Spolky

   9310   Československý červený kríž v Zlatých Moravciach

27309   Český spolok v Nitre

   9481   Dobrovoľný hasičský zbor v Nitre

   9720   Dobrovoľný hasičský zbor v Opatovciach nad Žitavou

   9623   Kresťanský ženský spolok pre Nitru a okolie

   9437   Lovecký ochranný spolok vo Vrábľoch

   9480   Mestský okrášľovací spolok v Nitre

   9620   Nitriansky katolícky tovarišský spolok v Nitre

   9407   Poľovnícky spolok v Zlatých Moravciach

   9528   Sedliacka jazda vo Vrábľoch

   9339   Spolok slovenských katolíckych skautiek, skupina v Zlatých Moravciach

   7531   Ústredný výbor Hornouhorského vzdelávacieho spolku v Nitre (FEMKE - Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület)

   9410   Vzdelávací spolok v Slepčanoch

   7632   Župný učiteľský spolok v Nitre

   7532   Župný výbor Hornouhorského vzdelávacieho spolku v Nitre (FEMKE - Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület)

   7533   Župný výbor Hornouhorského vzdelávacieho spolku v Zlatých Moravciach (FEMKE - Felvidéki Magyar Közművelődési    

                Egyesűlet)

   7631   Župný výbor Uhorského Červeného kríža v Nitre

 

Zbierky

 

Matriky

   7634   Zbierka cirkevných matrík

27782   Zbierka druhopisov štátnych matrík

10131   Zbierka štátnych matrík

 

Listiny (bez fondovej príslušnosti)

   7635   Zbierka listín

 

Rukopisy (rozličnej proveniencie)

   7641   Zbierka cechových písomností

   7643   Zbierka obecných písomností

   7642   Zbierka rodových písomností

 

Mapy, plány a technická dokumentácia

   7636   Zbierka máp a plánov

 

Pohľadnice, fotografie, fotonegatívy, diapozitívy - Pohľadnice

   7646   Zbierka frontových pozdravov (PDF, 244 kB)

10017   Zbierka pohľadníc z Nitry

 

Pohľadnice, fotografie, fotonegatívy, diapozitívy - Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

   7637   Foto - fono - kino - zbierka

   7659   Zbierka fotosúborov o meste Šurany

 

Typáriá a pečate

   7638   Zbierka pečatidiel, pečatí a pečiatkovadiel

 

Tlačoviny a rôzna dokumentácia

   9793   Zbierka novín a časopisov

 

Iné zbierky

   7640   Etheyho zbierka archívnych dokumentov

   7639   Zbierka dobovej dokumentácie

27324   Zbierka dokumentov k novembru 1989 v Nitre

27283   Zbierka dokumentov rozličnej proveniencie

   7645   Zbierka hudobnín

   7651   Zbierka mlynských dokumentov

29856   Zbierka papierových mortuárií (PDF, 246 kB)

   7647   Zbierka účtovných bilancií Jednotných roľníckych družstiev a Štátnych majetkov

   7644   Zbierka vinohradníckych štatútov

 

Iné archívne fondy

 

Iné archívne fondy

29553   Liaharenský podnik, Nitra, a.s. v Nitre-Párovských Hájoch

29554   Nitrasklo, a.s. v Nitre

33882   Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.