Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Náplň činnosti odboru

 

Odbor živnostenského podnikania vykonáva a zabezpečuje výkon činnosti štátnej správy podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

INFORMÁCIE, DOKUMENTY A TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE - nájdete na stránke - MVSR: Informácie a formuláre

Klientske centrum pracovisko č. 9 odbor živnostenského podnikania

  • ohlásenie živnosti
  • oznámenia o pozastavení, ukončení, zmene alebo zániku oprávnenia
  • zápis do obchodného registra a pridelenie identifikačného čísla organizácie
  • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
  • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
  • potvrdenia, povolenia a výpisy zo živnostenského registra
  • príjem oznámení a údajov podnikateľských subjektov na účely zdravotného poistenia alebo podľa osobitého predpisu
  • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

Podrobné informácie o činnosti odboru nájdete v smernici  (PDF, 279 kB)(PDF, 279 kB), ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu.