Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť

 

 

a)      Odhad dopadov na verejné financie

Vyčíslenie finančných dôsledkov na štátny rozpočet predstavuje čiastku 699 404,90 Sk.

 

b)      Odhad dopadov na obyvateľov

Riešenie úhrady výdavkov v zmysle predloženého materiálu nebude mať dopad na obyvateľov.

 

c)      Odhad dopadov na životné prostredie

Riešenie úhrady výdavkov v zmysle predloženého materiálu nebude mať dopad na životné prostredie.

 

d)      Odhad dopadov na zamestnanosť

Riešenie úhrady výdavkov v zmysle predloženého materiálu nebude mať dopad na zamestnanosť.

 

e)      Odhad dopadov na podnikateľské prostredie

Riešenie úhrady výdavkov v zmysle predloženého materiálu nebude mať dopad na podnikateľské prostredie.