Ministerstvo vnútra

Slovenskej republiky

______________________

Číslo : KM –24/Vl-2008

 

 

Materiál na rokovanie

vlády Slovenskej republiky

 

                                                                   

                               

Návrh

na úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami na území Prešovského kraja a Trenčianskeho kraja

 

 

 

Podnet :                                                                  Obsah materiálu :


 vlastná iniciatíva

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Návrh uznesenia

2.      Predkladacia správa

3.      Návrh na úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami na území Prešovského kraja a Trenčianskeho kraja

4.      Doložka finančných, ekonomických,

environmentálnych vplyvov a vplyvov na

zamestnanosť a podnikateľské prostredie

5.   Vyhodnotenie pripomienkového konania

6.   Návrh komuniké


 

 

Predkladá :

Robert KALIŇÁK

podpredseda vlády

a minister vnútra

Slovenskej republiky

 

Bratislava  17. januára 2008