/Návrh/

 

Komuniké

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa ............................. 2008 prerokovala a vyslovila súhlas s návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 formou výmeny nót.

Dohoda sa predkladá s cieľom upresniť hraničné vybavovacie miesta uvedené v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004, ako aj ich charakteristiku vymedzenú v Prílohe 1.