MINISTERSTVO VNÚTRA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: KM–

 

Materiál na rokovanie vlády                

Slovenskej republiky

 

 

 

Návrh

 

na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 formou výmeny nót

________________________________________________________________

 

 

Podnet:                                                                                 Obsah materiálu:

 

iniciatívny návrh                                                                     1.   Návrh uznesenia vlády SR  

                                                                                             2.   Predkladacia správa

                                                                                             3.   Text nóty

                                                                                             4.   Vyhodnotenie pripomienkového      

                                                                                                   konania

                                                                                             5.   Návrh komuniké

                                                                                            

 

 

 

 

 

Predkladá:

 

Robert KALIŇÁK

podpredseda vlády a minister vnútra

Slovenskej republiky

 

Spolupodpisuje:

 

Ján KUBIŠ

minister zahraničných vecí

Slovenskej republiky

 

Bratislava 8. apríl 2008