/Návrh/

 

Komuniké

 

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa ................................................. 2008 prerokovala a vyslovila súhlas s vypovedaním Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1948.