MINISTERSTVO VNÚTRA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: SLV-77-7/VV-MZ-2008

 

Materiál na medzirezortné

pripomienkové konanie

 

 

 

 

Návrh

 

na vypovedanie Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulanbátare 9. júla 1984

________________________________________________________________

 

 

 

Podnet:                                                                                 Obsah materiálu:

 

vlastná iniciatíva                                                                     1.   Návrh uznesenia

                                                                                             2.   Predkladacia správa

                                                                                             3.   Návrh uznesenia NR SR

                                                                                             4.   Text zmluvy

                                                                                             5.   Vyhodnotenie pripomienkového

                                                                                                   konania

                                                                                             6.   Návrh komuniké

 

 

 

Predkladá:

 

Robert KALIŇÁK

podpredseda vlády a minister vnútra

Slovenskej republiky

 

 

Spolupodpisuje:

 

Ján KUBIŠ

minister zahraničných vecí

Slovenskej republiky

 

Bratislava 27. február 2008