Národná rada Slovenskej republiky

IV. volebné obdobie

/Návrh/

Číslo:

 

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

zo dňa ...... 2008

 

 

k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s vypovedaním Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakéko štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984 (tlač 524)

 

 

Národná rada Slovenskej republiky

 

podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky

 

 

vyslovuje súhlas

 

s vypovedaním Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984.

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: