Ministerstvo vnútra

Slovenskej republiky

 

Číslo: KM

 

 

Materiál na rokovanie vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

                                                                Návrh

 

na zrušenie úlohy v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 316 z 30. apríla 2003

k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou

a na zrušenie úlohy v bode B.2 opatrenie č. 8 uznesenia vlády SR č. 163 z 12. marca 2008 k Schengenskému akčnému plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009

 

 

 

                       

Podnet:

Obsah materiálu:

 

Iniciatívny návrh

 

1.      Návrh uznesenia vlády

2.      Predkladacia správa

3.      Návrh na zrušenie úloh

4.      Vyhodnotenie pripomienkového konania

5.      Prílohy

6.      Návrh komuniké

                       

                                      

 

 

 

Predkladá:

 

Robert KALIŇÁK

podpredseda vlády

a minister vnútra

Slovenskej republiky

 

 

 

 

Bratislava  25. apríl 2008